S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Nieuwsarchief 2013

Mantelmuzikanten in de zorg

23 DEC 2013 - De studente gerontologie Marylo Verhagen, die bij het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg stage loopt, is bezig met een advies rond gemeentelijk beleid voor mensen met dementie. Zij was aanwezig..

Seniorenflat wordt ontmoetingsplek voor de buurt

19 DEC 2013 - Coalitie Erbij en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg brengen in een nieuwe reportageserie levendige ontmoetingsplekken in Nederland in beeld. Plekken waar mensen in gesprek raken. Waar ook..

Vergrijzing en woningbehoefte in beeld: infographic

19 DEC 2013 - Met beelden laat Aedes op haar website de vergrijzing en gevolgen voor de woningmarkt zien. Visuele weergaves van feiten en cijfers over wonen en zorg tonen de opgave voor corporaties. Per onderwerp..

Kennis- en experimentenprogramma 'Langer thuis' van start

17 DEC 2013 - Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, MOVISIE en Platform31 starten een nieuw kennis- en experimentenprogramma 'Langer Thuis'. Het programma beslaat drie jaren: najaar 2013, 2014 en 2015. Naast..

De Beukelaar: Samen is de sleutel naar beter

16 DEC 2013 - Yvonne Witter geeft een impressie van het bezoek aan De Beukelaar in Rotterdam Zuid op 26 november 2013. Je ziet het al van verre: De Essalam moskee, deze ligt prachtig in de multiculturele wijk..

Corporaties beschikken over meer nultredenwoningen

02 DEC 2013 - Corporaties beschikken over steeds meer nultredenwoningen. Dat blijkt uit de nieuwste Corporatie in Perspectief (CiP)-rapportage van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV).

'Satéstok' door wonen, welzijn en zorg

28 NOV 2013 - Verbinden, afstemmen en regie zijn belangrijk in krimpgebieden, omdat daar de ontwikkelingen hard gaan. Deze boodschap verkondigde mevrouw H.K. Pot, burgemeester van de gemeente Appingedam. Zij deed..

Filmfestival Kunst in de zorg

28 NOV 2013 - Onderzoek wijst uit dat naar kunst kijken en erop reageren, bijdraagt aan welzijn en kwaliteit van leven. Het vierde Filmfestival Forever Young gaat over de rol van kunst in de zorg. ActiZ (Het..

Een betaalbaar full-service arrangement bij scheiden wonen en zorg

19 NOV 2013 - De transformatie van verzorgingshuizen naar scheiden wonen en zorg is meer dan een administratieve verandering. De kosten van wonen en verblijf in het verzorgingshuis worden straks volledig in..

'Oud of the Box!' Keuzes voor ouderenhuisvesting

19 NOV 2013 - De publicatie 'Oud of the Box!' toont voorbeeldprojecten, artikelen en dilemma's voor het zelfstandig wonen in de derde levensfase. Het boekwerk is tot stand gekomen op basis van veertien succesvol..

Het toverwoord is 'loslaten' bij de Schans

18 NOV 2013 - Locatie de Schans van zorgorganisatie Laurens, ligt in de levendige, multiculturele deelgemeente Delfshaven te Rotterdam. Laurens heeft al sinds 2000 een zorgaanbod voor oudere migranten. Een..

Lokale Kracht in Beeld

14 NOV 2013 - Lokale kracht staat in de belangstelling, maar hoe ziet lokale kracht er in de praktijk uit? De artikelenreeks 'Lokale Kracht in Beeld' brengt negen inspirerende projecten voor het voetlicht.

VitaValley lanceert zorginnovatie.nl, een platform voor co-creatie

14 NOV 2013 - VitaValley lanceert de website www.zorginnovatie.nl om een nieuwe impuls te geven aan het innovatievermogen in de zorg. Zorginnovatie.nl is het eerste open platform voor zorginnovaties in Nederland..

Huistest.nl: gezond oud worden in eigen huis

11 NOV 2013 - Iedereen wil zo lang mogelijk in eigen huis blijven wonen. Ook de overheid stimuleert dit op alle mogelijke manieren. Maar niet alle huizen zijn daar ook geschikt voor. Op de vernieuwde website www..

Ontwerpen voor mensen met dementie

07 NOV 2013 - In de zoektocht naar een geschikte woonomgeving voor mensen met dementie, is het belangrijk rekening te houden met de ervaringswereld van demente bewoners. Hoe ziet een huis eruit, dat als thuis..

Burgercoöperaties in opkomst

07 NOV 2013 - "Burgercoöperaties in opkomst" is het vierde magazine in een reeks over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid. Dit tijdschrift is een initiatief van het ministerie van BZK. Het..

In beweging: zingende zebrapaden en 'zwementie'

07 NOV 2013 - Hoe lang zit u op een dag? 35% van de Nederlandse bevolking zit tussen de 7-16 uur per dag! En een zittend leven duurt niet lang…..'Bewegen is winst!’. Dat zegt Nanette Hagedoorn op het..

Come Together: veel ideeën voor innovaties in de zorg

07 NOV 2013 - Onder het motto 'Come Together' willen ActiZ, PGGM en Microsoft een impuls geven aan de zorg in Nederland. Daarom deden zij in september een oproep om innovatieve ideeën in de zorg in te zenden met..

Bewegingsgerichte zorg in praktijk met zorgleefplan

28 OKT 2013 - Bewegen doet goed en voelt goed en brengt mensen in contact. Het is een factor van belang in relatie tot participatie en zelfredzaamheid. Ook in zorgorganisaties is het daarom kansrijk om aandacht..

CPO: voorzieningen naar wens en rol voor corporaties

22 OKT 2013 - Bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) zijn de toekomstige bewoners de ontwikkelaars van hun woonomgeving. Het biedt de kans om voorzieningen naar wens en wonen met gelijkgestemden te..

De pijn verdelen: samenwerken bij scheiden van wonen en zorg

22 OKT 2013 - Het vraagstuk van extramuralisatie is te groot voor de individuele zorgaanbieder of corporatie. Volgens de geïnterviewden in dit artikel maakt samenwerking het verschil tussen slagen en..

Cliënten en scheiden wonen zorg

17 OKT 2013 - Een systeem dat biedt wat cliënten nodig hebben, waar ze ook wonen en zorg ontvangen. Dat wordt beschreven in de nieuwe publicatie “Veranderingen wonen, zorg en welzijn: hoe gaan we dat met..

Scheiden wonen en zorg en woonruimteverdeling

14 OKT 2013 - De toestroom naar een verzorgingshuis was nooit een probleem, daar hoefde een zorgorganisatie weinig reclame voor te maken. Nu eenheden zelfstandig verhuurd worden, ontstaan nieuwe vraagstukken. Om..

Woongemeenschappen 'cadeautjes voor de samenleving'

11 OKT 2013 - Wie een woongemeenschap wil opzetten heeft een lange adem nodig. En dat terwijl samen wonen goed is voor het welzijn van ouderen. Verschillende organisaties die woongemeenschappen steunen..

Meer onderzoek nodig naar effectiviteit e-health

11 OKT 2013 - De effectiviteit van e-health is nog moeilijk aan te tonen. Dat blijkt uit twee uitgebreide onderzoeken op dit terrein. De experimenten met e-health zijn nog te versnipperd en te kleinschalig..

Engelse les in lokale kracht

10 OKT 2013 - Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseerde in september 2013 een studiereis naar Londen om te leren van Engelse burgerinitiatieven. De ‘Big society’ ofwel ‘participatiesamenleving..

Meldactie 'Goed wonen, wat is daarvoor nodig?'

07 OKT 2013 - Vier landelijke cliëntenorganisaties houden een meldactie over de woonbehoeften van mensen met een chronische ziekte of handicap. De actie loopt tot 15 oktober 2013 en is een initiatief van de CG..

Financiële dekking voor collectieve ruimten

03 OKT 2013 - Scheiden van wonen en zorg betekent huur vragen voor de woningen in het verzorgingshuis. Maar die huur biedt meestal geen dekking voor de kosten van bijvoorbeeld de gezamenlijke huiskamer, de..

Woongemeenschappen: goed voor gezondheid ouderen

03 OKT 2013 - Ouderen die in een woongemeenschap wonen, hebben minder behoefte aan zorg. Bovendien voelen zij zich minder eenzaam dan ouderen die alleen wonen. Dat blijkt uit de portretten in het boek ‘Verhalen..

Bestuurders in gesprek over lokaal maatwerk

30 SEP 2013 - Op 11 september 2013 spraken 65 bestuurders van zorgorganisaties en woningcorporaties over lokaal maatwerk in wonen en zorg. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg wil zo de discussie stimuleren..

Nieuwe website

23 SEP 2013 - Hartelijk welkom op de nieuwe website van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg! De site heeft een nieuw, fris uiterlijk gekregen, is geoptimaliseerd voor mobiele gebruikers en biedt meer ruimte..

Actieve oudere migrant staat centraal in nieuwe publicaties

23 SEP 2013 - De actieve oudere migrant staat in de spotlight in twee onlangs verschenen publicaties. In 'Met een groot hart en heel veel geduld' van Stichting CABO zijn tien interviews met vrijwilligers..

Nieuwe Ouder Worden: 50+ is slecht voorbereid op toekomstige zorg

19 SEP 2013 - 50-plussers willen zelf de regie houden over de zorg die zij later zullen ontvangen; thuis, of in het verzorgings- of verpleeghuis. Dat blijkt uit het Grote Nieuwe Ouder Worden Onderzoek van ActiZ..

Energiestrijd Verzorgingshuizen

19 SEP 2013 - Drie maanden zoveel mogelijk besparen op gas en elektriciteit. Die uitdaging kunnen verzorgingshuizen vanaf 10 oktober - de Dag van de Duurzaamheid - met elkaar aangaan. Dan begint de Energiestrijd..

Verhuur in het verzorgingshuis

16 SEP 2013 - Scheiden van wonen en zorg betekent dat verzorgingshuiseenheden, net als woningen, in de verhuur worden gebracht. De zorgaanbieder komt dan voor de vraag te staan of ze zelf de individuele verhuur..

TEDxBinnenhof zoekt innovaties in wonen en zorg

12 SEP 2013 - Innovatieve ideeën die een oplossing kunnen bieden voor maatschappelijke problemen, dát is waar de organisatie van TEDxBinnenhof naar op zoek is. Denk aan oplossingen voor klimaatverandering..

Zorgstandaard Dementie geeft ook invulling aan wonen

05 SEP 2013 - Wat is goede dementiezorg? En aan welke eisen moet deze zorg voldoen? Het antwoord op deze vragen is vanaf heden te vinden in de ‘Zorgstandaard Dementie’. Deze publicatie van Alzheimer Nederland..

Burgerinitiatief: vernieuwend, stimulerend en revolutionair

03 SEP 2013 - Burgerinitiatieven in welzijn en zorg typeren zichzelf als vernieuwend, stimulerend en revolutionair. Dit blijkt uit een enquête onder 30 initiatieven van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg..

Woonwensen van 55-plusser in beeld

02 SEP 2013 - Onderzoek van WoningNet laat een mismatch zien tussen vraag en aanbod van woningen voor senioren. De interesse voor seniorenwoningen doet zich vooral op oudere leeftijd (75+) voor. Woonwensen van..

Meer bijeenkomsten scheiden wonen zorg

29 AUG 2013 - Naast het Kenniscentrum met de Inspiratiedag en de Tweedaagse cursus over scheiden van wonen en zorg organiseren ook andere organisaties dit najaar relevante bijeenkomsten voor zorgorganisaties en..

Blog: Budget bejaardenhuis speelt in op actualiteit

29 AUG 2013 - Het plan van ondernemer Aad Ouborg om een budget bejaardenhuis te ontwikkelen in de voormalige Koepelgevangenis in Breda maakte de tongen los. Het bleek een grap maar speelde ook slim in op een..

Vergrijzingsbestendige leefomgeving is nu nodig

19 AUG 2013 - De ruimte en leefomgeving moeten zowel in de stad als op het platteland beter geschikt worden gemaakt voor de groeiende groep ouderen. Dat is een van de conclusies uit het recente rapport..

Nieuwe site voor Thuishuizen

15 AUG 2013 - Stichting Thuis in Welzijn is een site gestart over Thuishuizen: www.thuishuis.org. De Stichting wil zoveel mogelijk Thuishuizen realiseren en de site is één van de middelen om initiatieven te..

Wonen doe je zelf - 25 inspirerende collectieve woonvormen

05 AUG 2013 - Al jaren ontstaan op eigen initiatief bijzondere woonvormen. Ze zorgen voor een divers en interessant woningaanbod. Zo ook in Groningen, waar corporatie Nijestee vele initiatieven van bewoners..

Oudere migranten: wonen in Nederland, pendelen naar moederland

31 JUL 2013 - Om een beeld te krijgen van hun interesse in flexibele woonvormen heeft het onderzoeksinstituut Risbo, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, het pendelgedrag van ouderen van de drie..

Mantelzorg: niet verplichten maar verlichten

25 JUL 2013 - Het versterken, verlichten en verbinden van informele ondersteuning en zorg, dát is de kern van het beleid dat staatssecretaris Van Rijn uitzet in zijn kamerbrief van 20 juli jongstleden. Met..

Bewegen in de langdurige zorg is gezond voor lichaam én geest

25 JUL 2013 - Mensen die afhankelijk zijn van langdurige zorg bewegen te weinig. En dat terwijl bewegen op fysiek en mentaal vlak zoveel gezondheidswinst oplevert. Tijdens het 'Landelijk Congres Bewegen in de..

Heldere richtlijnen nodig voor gebruik domotica en eHealth

16 JUL 2013 - De Inspectie voor de Gezondheidszorg roept zorgaanbieders op om bij het gebruik van domotica en eHealth de ontwikkelde handreikingen te benutten. Daarnaast vraagt de inspectie de veldpartijen om de..

Vernieuwd e-book Gezonde Wijk biedt inspiratie

11 JUL 2013 - Het vernieuwde e-boek 'Gezonde wijk in praktijk' presenteert de resultaten van het landelijke experiment Gezonde Wijk. Het bundelt de uitkomsten en ervaringen van de 13 steden die aan het experiment..

Eenzaamheid uit de taboesfeer 

10 JUL 2013 - In een sterk individualistische maatschappij is eenzaamheid een reële valkuil. Volgens onderzoek is één op de drie Nederlanders eenzaam. De gevolgen kunnen groot zijn. Mensen die vereenzamen..

Zorgen voor elkaar levert beide partijen wat op

09 JUL 2013 - De films en debatten tijdens de 3e editie van het filmfestival Forever Young gaven veel stof tot denken over generaties, over zorgen voor elkaar, over wat mensen (uit verschillende generaties..

Brabant verbindt wonen, zorg en welzijn in theorie en praktijk 

08 JUL 2013 - In Noord-Brabant verbinden organisaties wonen, zorg en welzijn in theorie en praktijk. BrabantZorg, Rigom, Vivaan, Divers en BrabantWonen organiseerden op 5 juni samen de leerconferentie 'Verbinden..

Leegstand: een helder beeld van de praktijk

03 JUL 2013 - Leegstand is sinds de versnelde invoering van het scheiden van wonen en zorg een nieuwe uitdaging voor zorgorganisaties. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg peilde de stand in het land en..

Brabant verbindt wonen, zorg en welzijn in theorie en praktijk 

02 JUL 2013 - In Brabant verbinden organisaties wonen, zorg en welzijn in theorie en praktijk. BrabantZorg, Rigom, Vivaan, Divers en BrabantWonen organiseerden op 5 juni samen de leerconferentie ‘Verbinden bij..

Gezocht: woonzorgprojecten die energieneutraal willen worden

02 JUL 2013 - Energiesprong van Platform31 organiseert een innovatieprogramma voor het vernieuwen van zorgvastgoed naar energieneutraal. Voor renovatie geldt een besparing van minimaal 45% op primaire energie..

Betrokken bij Buurtbeleid: De Lokale Kracht van ouderen

01 JUL 2013 - Ouderen vormen een dragende kracht in de samenleving. Met hun (levens)ervaring, vitaliteit en beschikbare tijd vormen ze de ruggengraat van tal van clubs, verenigingen en andere sociale verbanden..

Dagactiviteiten op nieuwe leest

27 JUN 2013 - Vanaf 2015 worden dagactiviteiten niet meer gefinancierd vanuit de AWBZ, maar vanuit de Wmo. Dat betekent dat gemeenten de dagactiviteiten zelf gaan organiseren, samen met inwoners en aanbieders..

ING pleit voor krachtenbundeling wonen en zorg

27 JUN 2013 - Het scheiden van wonen en zorg in de AWBZ leidt tot toenemende financiële risico's voor zowel zorgorganisaties als woningcorporaties. Het ING Economisch Bureau zette de relevante cijfers op een..

Samen ontwerpen aan betere gebouwen met nieuw instrument

25 JUN 2013 - BNA Onderzoek en van aken architecten presenteerden op 12 juni 2013 IMPACT: een gratis ontwerpinstrument en communicatietool voor opdrachtgevers, cliënten en architecten die samen een betere..

Hedy d'Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur 2014

24 JUN 2013 - De prijsronde van de Hedy d'Anconaprijs voor excellente zorgarchitectuur 2014 is van start gegaan. Tot 30 september dit jaar kunnen zorgaanbieders en woningcorporaties - maar ook architecten..

Verandering in eigen regie van bewoners en familie vraagt tijd

13 JUN 2013 - Bij de realisatie van een nieuw woonzorgconcept vraagt gedragsverandering bij bewoners en familie veel aandacht en tijd. Het is raadzaam daar rekening mee te houden. Dit blijkt uit de onlangs..

Inspiratiedag Scheiden Wonen Zorg

13 JUN 2013 - Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert samen met AAG een inspiratiedag over het scheiden van wonen en zorg. Speciaal voor woningcorporaties en zorgaanbieders bij wie de samenwerking..

Lokaal maatwerk nodig voor jaarlijks 42.000 geschikte woningen

11 JUN 2013 - Lokaal maatwerk is vereist om in de komende jaren voldoende woningen te realiseren voor ouderen en mensen met een beperking. Dat schrijven minister Blok van het ministerie van Binnenlandse Zaken en..

Economische kansen in wonen en zorg

11 JUN 2013 - Op lokaal en regionaal niveau is de impact van de bezuinigingsmaatregelen en beleidswijzigingen in de sector zorg en welzijn groot. De maatregelen bieden echter ook kansen voor ondernemers in de..

Veel belangstelling voor wonen zorg tijdens corporatiedag

06 JUN 2013 - Corporatiemedewerkers lieten zich tijdens de Aedes-corporatiedag op 30 mei volop informeren over het veranderende overheidsbeleid in wonen en zorg en over de samenwerking tussen woningcorporaties..

Filmfestival Forever Young belicht culturele diversiteit en kijk op zorg

30 MEI 2013 - Een reis langs verschillende culturen, dat is wat de derde editie van het Filmfestival Forever Young u op donderdag 4 juli in Rotterdam te bieden heeft. Een dag vol inspirerende films, mini..

Kansen voor welzijnsorganisaties in wonen, welzijn en zorg

30 MEI 2013 - De tijd is rijp voor welzijnsorganisaties om zich te manifesteren als verbinder in wonen, welzijn en zorg. Met het document 'Kansen binnen welzijn, wonen en zorg' ter inspiratie roept de MOgroep..

Workshop huurrecht voor zorgorganisaties (VOL)

06 MEI 2013 - Door de invoering van scheiden wonen zorg krijgen zorgorganisaties indringend te maken met huur en verhuur. Dat roept veel vragen op. Welke kosten mag ik in de huurprijs doorberekenen? Mag ik..

Een goed gesprek over extramuralisering

02 MEI 2013 - Het versneld invoeren van scheiden van wonen en zorg / extramuralisering roept veel vragen op. Zorgaanbieders en woningcorporaties hebben de opgave om een nieuw aantrekkelijk perspectief te..

Geen inkomensafhankelijke huurverhoging voor wonen met zorg

01 MEI 2013 - Minister Blok heeft een regeling gepubliceerd waarin hij de groep chronisch zieken en gehandicapten aanwijst die bezwaar kan maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. De regeling geldt..

Hervorming langdurige zorg gepresenteerd

25 APR 2013 - Staatssecretaris Martin van Rijn heeft vandaag de langverwachte Kamerbrief gepresenteerd over de hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg. Deze uitwerking is gebaseerd op een nieuwe..

Appeltjes van Oranje en Kroonappels 2013 bekend

24 APR 2013 - Hoe breng je groepen mensen van verschillende leeftijden bij elkaar zodat ze ook nog iets van elkaar opsteken? Deze vraag stond centraal tijden de zoektocht naar de Appeltjes van Oranje 2013. De..

Tradities in de knel: zorgverwachting Turkse ouderen verandert

24 APR 2013 - Traditionele verwachtingen van zorgbeelden zijn langzaam aan het veranderen. Dat blijkt uit het proefschrift ‘Tradities in de knel; Zorgverwachtingen en zorgpraktijk bij Turkse ouderen en hun..

Zorgakkoord biedt beter perspectief voor zorg thuis of in wooncomplex

24 APR 2013 - Brancheorganisaties in de zorg ActiZ, VGN, NVZ, NFU en GGZ Nederland hebben een zorgakkoord gesloten met de staatssecretaris en de minister van VWS en het grootste deel van de vakbonden (CNV, MHP..

Onderzoek TNO: ouderen blijven in de buurt wonen

23 APR 2013 - Ouderen verhuizen liever niet en als zij verhuizen dan blijven zij dichtbij hun oude woonplek. Dat blijkt uit het onderzoek 'Wonen, zorggebruik en verhuisgedrag van ouderen' van TNO. Het..

Cliënt in beeld in twintig portretten

23 APR 2013 - Met de rapportage 'Wie is de cliënt?' laat het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) zien hoe het leven van mensen met AWBZ-zorg er uitziet. Welke zorg krijgen zij, en hoe worden AWBZ-zorg..

Lokale Kracht: klein beginnen levert grote resultaten!

11 APR 2013 - Heeft u wel eens ochtendgymnastiek gedaan met 570 anderen in een afgeladen congreszaal? De bezoekers van 'Lokale Kracht: méér power in wonen, welzijn en zorg' wel. Het congres begon op woensdag 3..

Toch onder één dak met dementerende partner in De Prinses

09 APR 2013 - Als je partner gaat dementeren, kan er een moment komen dat het thuis niet meer gaat. Wat doe je dan? Opname in een verpleeghuis? Dat wordt vaak gezien als een onwenselijke en dan ook laatste (red..

Experimenten zorg en krimp gezocht

08 APR 2013 - In de nieuwe experimentenronde Bevolkingsdaling van Platform31, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), is ruimte voor tien nieuwe experimenten. Zorg en burgerinitiatieven..

Uw signalen en ervaringen met leegstand delen?

08 APR 2013 - De laatste tijd verschijnen er regelmatig berichten van (dreigende) leegstand bij verzorgingshuizen als gevolg van het scheiden van wonen en zorg. Wilt u uw signalen, ervaringen en strategische..

Generaties verbinden, inspiratie vinden

04 APR 2013 - Sterke gemeenschappen kenmerken zich door sterke banden tussen de generaties. Het faciliteren van ontmoetingen tussen jong en oud is dus belangrijk. In het buitenland, maar ook in Nederland gebeurt..

Verzorgingshuis Hoppesteyn is nu 'VPT-huis'

26 MRT 2013 - Dat van een nood een deugd te maken is, toonde het Rotterdamse verzorgingshuis Hoppesteyn onlangs aan. Toen zorgkantoren bekend maakten enkele miljoenen minder te gaan besteden aan..

Lokale Kracht Uitgelicht: Aansluiten bij burgerinitiatieven

21 MRT 2013 - Aansluiten bij opkomende burgerinitiatieven, hoe doe je dat als maatschappelijke organisatie of gemeente? Dat was de vraag tijdens de werksessie 'Zorg in Eigen Hand' van STG/Health Management..

Oproep voor promotieonderzoek woonwensen oudere migranten

18 MRT 2013 - Promovenda Nancy Babel van de Erasmus Universiteit onderzoekt woonwensen van ouderen met een andere leefstijl.  Zij roept woningcorporaties op om mee toe doen aan het onderzoek door middel van het..

Lokale Kracht: oplossing voor alles en iedereen?

14 MRT 2013 - Is Lokale Kracht positief voor iedereen? - Wat zijn de risico's? - Wat is er nog nodig? Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg wil graag uw mening horen over enkele belangrijke..

Helpdesk oudere migranten en mantelzorgers gelanceerd

14 MRT 2013 - Waar mogelijk blijven ouderen steeds langer thuis wonen. Dat betekent dat ouderen en hun mantelzorgers steeds vaker zelf de zorg en ondersteuning moeten regelen die ze nodig hebben. Ook als..

Filmfestival Forever Young laat publiek nadenken over ouder worden

13 MRT 2013 - Met de prachtige film 'A Late Quartet' opende op 28 februari de Slotmanifestatie van het Europese jaar voor Actief Ouder Worden en het eerste Filmfestival Forever Young, georganiseerd door..

VNG wil af van CIZ en compensatiebeginsel Wmo

12 MRT 2013 - Gemeenten zien de miljardenbezuinigingen, die gepaard gaan met de decentralisatie van rijksoverheidstaken, met lede ogen tegemoet. "Die zijn heel fors en komen angstwekkend snel op ons af", zegt..

'Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid' selecteert 40 ouderenprojecten

12 MRT 2013 - Vitale senioren zijn als vrijwilliger van betekenis voor kwetsbare ouderen. De ontmoeting tussen hen versterkt de kwaliteit van leven van hen beiden. Dát is de kern van het programma 'Vitaliteit..

Meedoen kan iedereen

08 MRT 2013 - Kun je activiteiten en vormen van dagbesteding opzetten zonder onderscheid te maken in de achtergrond van mensen? Dat was de vraag waarmee het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg op zoek ging..

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid

07 MRT 2013 - In de meeste gemeenten in Nederland is aandacht voor het voorkomen of verminderen van eenzaamheid. Meerdere maatschappelijke organisaties houden zich hier vaak op verschillende manieren mee bezig..

Experiment 'Verlengde verhuisketens' succesvol

07 MRT 2013 - In 2011 en 2012 hebben acht woningcorporaties onder begeleiding van Platform31 geëxperimenteerd met het bevorderen van de doorstroming in huurwoningen met huurkorting en verhuisbegeleiding. Uit de..

Lokale Kracht uitgelicht: Elsendorp, een dorp doet het zelf

07 MRT 2013 - In het Brabantse dorp Elsendorp is iets bijzonders aan de hand. Bewoners runnen zelf een eigen zorgvoorziening, realiseerden zelf een prachtige multifunctionele accommodatie (met een brede..

Het Kenniscentrum blikt vooruit: Lokale Kracht en Extramuralisering

06 MRT 2013 - Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft een ambitieuze agenda. Dit blijkt wel uit het dubbeldikke werkplan dat vooruitkijkt tot en met 2014. Om dicht bij de praktijk te blijven werkt het..

'Woningverhuur hoeft voor zorgverlener niet lastig te zijn'

05 MRT 2013 - Woningen in een verzorgingshuis verhuren aan ouderen zonder indicatie, doet de Twentse zorgorganisatie Livio al jaren. In het  Broekheurnerstede in Enschede heeft de helft van de bewoners vanwege..

Sluiting dreigt voor het verzorgingshuis

21 FEB 2013 - Door het afschaffen van de lage zorgzwaartepakketten (ZZP's 1-4) komen woningen in verzorgingshuizen leeg te staan. Dat kan grote gevolgen hebben voor zorgorganisaties en woningcorporaties. Voor..

'Roya(a)l delen': inkijkje in de wereld van scheiden wonen zorg

20 FEB 2013 - Royal Rustique is een vernieuwende vorm van wonen in Den Haag, gebaseerd op het principe dat wonen en zorg gescheiden zijn. Binnen een ontwerp voor zelfstandige herenhuizen zijn appartementen..

Lokale kracht Uitgelicht: Buurtcoach onmisbaar in BloemRijk

20 FEB 2013 - 'BloemRijk samen wonen, jong en oud' in Krimpen aan den IJssel is een voorbeeld van een project waarbij betrokkenheid op basis van ontmoeting en activiteiten centraal staat. Het project, dat eind..

'Verzorgingshuis weg, hele dorp gedupeerd'

19 FEB 2013 - Zorgorganisaties in krimpgebieden vrezen dat zij door het kabinetsbeleid locaties moeten sluiten en dat daardoor ook belangrijke algemene voorzieningen verdwijnen. Zorgkantoren kopen dit jaar 12..

Lokale Kracht Uitgelicht: Burgerinitiatief, een kansrijke ontwikkeling

14 FEB 2013 - Hulpbehoevenden moeten voortaan eerst familie en vrienden inschakelen voordat er hulp van de overheid komt. Staatssecretaris van Rijn koerst samen met organisaties van zorgconsumenten en werkgevers..

Woonakkoord ontziet kwetsbare groepen

13 FEB 2013 - Om voldoende politieke steun te verwerven voor het uitvoeren van de kabinetsplannen voor de woningmarkt hebben de regeringspartijen een woonakkoord gesloten met D66, CU en SGP. Het woonakkoord..

'De overheid doet alsof kwetsbare ouderen niet meer bestaan'

12 FEB 2013 - In Nederland staan veel te veel verzorgingshuizen. Vóór 2020 is de helft van alle Nederlandse verzorgingshuizen gesloten. Dat voorspelt Harry Rietveld, directeur-bestuurder van de Zuid-Hollandse..

Blog 'Voorspelling 2013: de revival van de woonzorgzone'

11 FEB 2013 - Het gedachtegoed van de woonzorgzone is bittere noodzaak om in de nabije toekomst de golf aan mensen die in meer of mindere mate zorg nodig hebben op een fatsoenlijke manier te kunnen huisvesten..

Inschrijving Jenneke van Veen-Verbeterprijs geopend

07 FEB 2013 - Het succes van kwaliteitsverbeteringen in de langdurige zorg onder de aandacht te brengen, dát is het doel van de Jenneke van Veen-Verbeterprijs. De inschrijving voor 2013 is geopend. ActiZ, LOC..

'Dronter woonservicegebied voorbeeld voor Nederland'

07 FEB 2013 - Nu het kabinet heeft besloten dat ouderen pas naar een verzorgingshuis mogen als zij het thuis echt niet meer redden, kan het Dronter woonservicegebied als goed voorbeeld dienen voor Nederland. Dat..

Talis bedenkt creatieve oplossing voor scheiden van wonen en zorg

06 FEB 2013 - Woningcorporatie Talis uit Nijmegen heeft het financieel scheiden van wonen en zorg aangegrepen om vier nieuwbouwprojecten op een ondernemende manier te ontwikkelen. Aanvankelijk lukte het niet om..

Nieuwe beleidsregel verhuur door zorginstellingen

06 FEB 2013 - Zorgaanbieders die hun appartementen rechtstreeks aan cliënten gaan verhuren, moeten dit melden bij het College Sanering Zorginstellingen. De voorwaarden voor goedkeuring heeft het College in een..

'Ik zou me buiten het verzorgingshuis geen raad meer weten'

29 JAN 2013 - Hoeveel beperkingen moeten ouderen hebben, willen ze nog in het verzorgingshuis terecht kunnen? Mensen met een zogeheten zorgzwaartepakket (zzp) 1, 2, 3, of 4, zullen het binnenkort in een..

Forever Young: filmfestival en debat over generaties

28 JAN 2013 - Het filmfestival Forever Young start op donderdag 28 februari met twee filmpremières en een slotmanifestatie van het Europese Jaar voor Actief ouder worden en Solidariteit tussen de Generaties..

Nieuwe beleidsregel zorginfrastructuur

28 JAN 2013 - De nieuwe beleidsregel voor zorginfrastructuur geeft geen mogelijkheden meer voor de vergoeding van sociale restaurants en keukenvoorzieningen. Deze aanpassing heeft de NZa per 1 januari 2013..

Lokale kracht Uitgelicht: De zorgzame buurt

23 JAN 2013 - "Mensen willen graag met elkaar wonen, samen oud worden en wat voor elkaar betekenen", zegt Els van Daal, betrokken bij KilimanjaroWonen. "Maar mensen weten vaak niet hoe zij dat voor elkaar kunnen..

Verzorgingshuis als dorp in een dorp

16 JAN 2013 - Door het afschaffen van de lichte zorgzwaartepakketten komen verzorgingshuizen onder druk te staan. Ouderen komen minder snel in aanmerking voor opname in een verzorgingshuis. Het gevolg kan..

Wijkgericht werken succesvol dankzij grenzenwerk

15 JAN 2013 - De theorie over grenzenwerk verklaart hoe intersectorale samenwerking tot stand komt ondanks bestaande belemmeringen. Ook zonder eenduidig beleid, zonder één sterke regiepartner en zonder..

Investeringen in zorgvastgoed vergen nieuwe benadering

14 JAN 2013 - De stormachtige ontwikkelingen rondom AWBZ-financiering in combinatie met de vastgoedcrisis vragen om een creatieve benadering voor investeringen in zorgvastgoed. Deelnemers aan de bijeenkomst..

Anders wonen: gemeenschappelijk wonen biedt juist nu kansen

09 JAN 2013 - Wie voor groepswonen kiest, doet dat meestal om persoonlijke redenen, zoals de wens met gelijkgestemden samen te wonen. Steeds vaker wordt deze woonvorm ook gekozen omdat men op zoek is naar een..

Vitale ouderen belangrijk voor houdbaarheid zorg

08 JAN 2013 - Op welke manier kan de toegenomen vitaliteit van ouderen ingezet worden ten behoeve van de samenleving? Deze vraag beantwoordt advies- en onderzoeksbureau Significant in het rapport 'Vitale..

03-11-2014 10:58

E-mail nieuwsbrief

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat een overzicht van de laatst verschenen nieuwsberichten, nieuwe artikelen en bijeenkomsten.
AanmeldenLees onze laatste nieuwsbrief van 2 maart.

D E F