S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Nieuwsarchief 2014

Op zoek naar meer variatie in wonen en zorg

22 DEC 2014 - Thuishuizen, kangoeroewoningen, woongemeenschappen: de afgelopen decennia zijn er veel alternatieven ontwikkeld voor het zelfstandig thuis wonen en het wonen in een zorginstelling. Door het beleid..

Effectief combineren in de plint van het verzorgingshuis

22 DEC 2014 - De begane grond van een verzorgingshuis, ‘de plint’ in vakjargon, is een financieel zorgenkind bij de scheiding van wonen en zorg. Want: de hal en atrium zijn veel en dure vierkante meters in..

Verkenning scenariotool Woonzorg(welzijn)wijzer

22 DEC 2014 - Het ministerie van BZK heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een Woonzorgwijzer als instrument voor gemeenten en andere spelers om de lokale opgaven..

Meer bewegen voor een grotere zelfredzaamheid

21 DEC 2014 - Een sterke lichamelijke en geestelijke conditie betekent een grotere zelfredzaamheid. Daarom is het voor thuiswonende kwetsbare ouderen en bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen belangrijk om..

Vier bedrijfsmodellen voor de plint 

16 DEC 2014 - De Wijkplaats deed op verzoek van de ontwikkelgroep van het experiment All-inclusive pension onderzoek naar alternatieve financiering van de algemene voorzieningen in verzorgingshuizen. Deze..

Oproep: Kenniscentrum zoekt innovatieve woonvormen 

16 DEC 2014 - Op dinsdag 24 maart organiseert het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg het landelijke congres Expeditie Begonia, op zoek naar meer variatie in wonen en zorg. Het Kenniscentrum wil inspireren en..

Informatie over wonen en zorg met dementie gebundeld

09 DEC 2014 - Nederland telt op dit moment ruim 260.000 mensen met dementie. Door de vergrijzing zal dit aantal explosief stijgen naar ruim 500.000 in 2040. Als gevolg van de extramuralisering blijven deze mensen..

Corporatieleerkring Langer zelfstandig wonen van start

04 DEC 2014 - In de komende jaren wonen steeds meer mensen die zorg nodig hebben in een sociale huurwoning. Is uw corporatie goed voorbereid op deze ontwikkelingen? Of kunt u nog wel wat inzichten en kennis..

Seniorenwoningen uit de tijd?

04 DEC 2014 - De afgelopen weken las ik verschillende berichten over de slechte verhuurbaarheid van seniorenwoningen. Het blijkt dat er op vele plekken in Nederland reguliere seniorenwoningen leeg staan. Een raar..

Exploitatie dienstenarrangement vergt aandacht

04 DEC 2014 - Door de hervormingen van het zorgstelsel ontstaat grote leegstand in de verzorgingshuizen. Eén strategie voor het leegstaande vastgoed is het omkatten van de verzorgingshuisplaatsen naar..

'Samenwerken in wonen en zorg beter dan concurreren'

02 DEC 2014 - Op een inspirerende locatie bij Cliniclowns in Amersfoort vond op donderdag 27 november de bestuurdersbijeenkomst ‘Wonen en zorg lokaal verankeren’ plaats. Een plek waar kinderen de baas zijn en..

Decentralisatie wonen en zorg: er is nog veel te doen

02 DEC 2014 - Over een maand moet de decentralisatie van wonen en zorg zijn gerealiseerd, maar professionals van corporaties, zorgorganisaties en gemeenten vinden dat er nog veel gedaan moet worden. Zij maken..

Geef mensen met dementie een gezicht en stem

27 NOV 2014 - “Geef ons een gezicht en een stem”, zegt de aan Alzheimer lijdende Gerard Cramer in een film die tijdens het congres ‘Moderne Dementiezorg’ op 24 november 2014 wordt getoond. Professor Anne..

Pensionovereenkomst redt het verzorgingshuis?

20 NOV 2014 - Het lijkt een handige optie voor het verhuren van de kamers in het voormalige verzorgingshuis. De bewoner huurt de woonruimte, maar neemt ook verplicht zorg, maaltijden en schoonmaakdiensten af..

All-inclusive pension voldoet aan wens en interesse senior

17 NOV 2014 - Als gevolg van de bezuiniging op de collectieve bekostiging van wonen met zorg, is de markt van ouderenhuisvesting sterk in beweging. Welk keuzegedrag mogen we van ouderen verwachten en wat betekent..

Mantelzorgwoningen: wat mag en wat niet?

06 NOV 2014 - Sinds 1 november 2014 is het plaatsen van mantelzorgwoningen in de regel vergunningvrij. Goed nieuws voor mantelzorgers, die daarvoor soms jarenlang bezig waren met het nemen van bureaucratische..

Maatwerk belangrijker dan vastgoed bij langer thuis wonen

06 NOV 2014 - Maatwerk staat voorop. Dat is een conclusie van de bijeenkomst ‘Langer Thuis, van overheidsbeleid naar corporatiepraktijk’, die op 4 november 2014 in Hogeweyk te Weesp werd gehouden. Tijdens de..

Nieuw woningwaarderingsstelsel ook voor zorgwoningen

03 NOV 2014 - Het woningwaarderingsstelsel, het puntensysteem waarmee de maximale huurprijs van sociale huurwoningen wordt berekend, gaat op de schop. Het voorstel is 17 oktober bij de Tweede Kamer ingediend. De..

Brochure 'Huurders met dementie' voor corporaties

30 OKT 2014 - Woningcorporaties krijgen steeds vaker te maken met oudere huurders met (beginnende) dementie die hulp en aanpassingen in huis nodig hebben. In de brochure 'Huurders met dementie' staat de vraag..

Handreiking Zorgfinanciering voor corporaties vernieuwd

29 OKT 2014 - Er is een nieuwe versie beschikbaar van de handreiking ‘Zorgfinanciering, achtergrondinformatie over de bekostiging van de zorg’. Deze publicatie bundelt informatie over vastgoedberekeningen en..

Studie Het huishoudboekje van de senior

28 OKT 2014 - Is het All-inclusive pension betaalbaar voor de senior met een laag inkomen? BOB Advies maakt in een rapport het huishoudboekje van de AOW-er inzichtelijk. In 'Het huishoudboekje van de senior' is..

Grandma is hacking: innovatief ouder worden

23 OKT 2014 - Met een grote glimlach lopen bezoekers langs de expositie 'G/OUD', die in het kader van de Dutch Design Week tussen 18 en 26 oktober plaatsvond in Eindhoven. Maar de bezoekers kijken niet alleen, ze..

Bouwen aan Buurthulp: handboek vol praktijkvoorbeelden

20 OKT 2014 - Vanuit de overheid wordt hoopvol uitgezien naar de bijdrage die buurtbewoners kunnen leveren aan het systeem van zorg en ondersteuning. Dat past in de trend dat burgers meer voor elkaar moeten doen..

Rollenspel bij zorgvoorzieningen

16 OKT 2014 - Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseerde op 7 oktober 2014 een druk bezocht symposium Verhuur van (zorg)woningen door zorgorganisaties. Dit was tevens de aftrap van het..

Nog veel vragen over verhuur (zorg)woningen

13 OKT 2014 - Veel zorgorganisaties verhuren vanwege extramuralisering nu al woningen of zijn dit van plan. Dit levert nog veel vragen en knelpunten op, zo bleek vorige week tijdens een symposium over dit thema..

Nationale Brandpreventieweken gericht op senioren

02 OKT 2014 - Zelfstandig wonende 65-plussers lopen het hoogste risico slachtoffer te worden van een huisbrand. Doordat steeds meer ouderen langer zelfstandig thuis wonen, verwacht men zelfs een flinke stijging..

Berenschot pleit voor behoud capaciteit beschut wonen

29 SEP 2014 - De toekomst van de verzorgingshuizen in ons land houdt de gemoederen bezig. De financiering verandert en zorgorganisaties zijn op zoek naar nieuwe vormen van wonen met zorg en diensten erbij. Want..

Toolkit Dementievriendelijk Ontwerpen gelanceerd

25 SEP 2014 - Wie wil weten hoe een ruimte door mensen met dementie ervaren wordt, moet door een speciale bril kijken. Zo is een gladde vloer misschien makkelijk schoon te houden, maar deze weerkaatst ook veel..

Vivium verhuurt woonruimte in nieuw woonzorgconcept

25 SEP 2014 - Vivium Zorggroep vormt 5 van zijn 11 locaties om naar een nieuw woonzorgconcept onder de noemer Zorgeloos Wonen. Het is hiermee een van de koplopers in het experiment 'All-inclusive pension' van..

De Rollende Doorzetters van de Bijlmer

16 SEP 2014 - Wandelclub De Rollende Doorzetters bestaat uit bewoners van de Koornhorst, een wooncomplex voor senioren in de Bijlmer, die mee gaan doen aan een rollatorloop. Maar de term 'doorzetters' is..

Corporatiemonitor: ‘Bewoners met zorgvraag kerntaak’

11 SEP 2014 - Woningcorporaties hebben het voornemen om in 2015 zo’n 8.500 woningen te bouwen die toegankelijk zijn voor mensen met een zorgvraag. Ze beschouwen het huisvesten van deze groep als kerntaak. Dat..

Leergang Woondromen 55+: van wens naar werkelijkheid

11 SEP 2014 - In een nieuwe leergang voor professionals in bouwen, wonen, zorg en maatschappelijk ondernemen leert u hoe u groepen senioren effectief kunt begeleiden bij het ontwikkelen en verduurzamen van een..

'Meer Wmo dan dit wordt het niet'

11 SEP 2014 - DyNaMo BV in Leiden is een samenwerkingsverband van De Binnenvest, een organisatie voor Maatschappelijke Opvang, en Movens, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. De cliënten van Movens..

Onderzoek naar 'zorgproof' maken van woonomgeving

08 SEP 2014 - Vanaf 2016 zullen door het nieuwe overheidsbeleid meer mensen met een zorgvraag in een reguliere woonomgeving wonen. Tegelijkertijd staan in veel gemeenten de thuiszorg en Wmo budgetten onder druk..

Gebiedsgerichte aanpak, borging en monitoring van WWZ

02 SEP 2014 - Nu ouderen en mensen met beperkingen langer thuis blijven wonen is het van belang dat Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) in wijken en dorpen goed geregeld zijn. Hoe kun je dat als gemeente –met je..

Met een groot hart en veel geduld doorbijten

26 AUG 2014 - 'Aandacht voor diversiteit moet doordringen tot alle onderdelen van organisaties', zo schrijven Lodewijk Asscher (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vice-premier) en Martin van Rijn..

Kansen voor corporaties in wonen, zorg en welzijn?

26 AUG 2014 - Het speelveld van woningcorporaties is ingrijpend veranderd door de woningmarktcrisis en wijzigingen in het overheidsbeleid. Het impliceert een totaal andere rol voor corporaties: van het bouwen en..

We maken het samen! Klussen in het dovenclubhuis

19 AUG 2014 - In de zesde aflevering van de serie Levendige ontmoetingsplekken bezoekt Carin Giesen het Repair Café Groningen. Vrijwilligers en bezoekers repareren in een Repair Café samen kapotte..

Woningcorporatie moet woningaanpassing toestaan

12 AUG 2014 - Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de Wmo 2015 en daarmee voor een belangrijk deel van de ondersteuning..

Nieuwe regelgeving treft verzorgingshuizen hard

05 AUG 2014 - Het scheiden van wonen en zorg gaat gepaard met hoge kosten. Verhuur van leegkomende woonruimte in een verzorgingshuis aan ouderen met een indicatie voor zorg thuis, is niet altijd een haalbare..

‘Veel ouderen wonen graag in grootschalig complex’

15 JUL 2014 - Kleinschalige woonzorgcomplexen worden vaak in de etalage gezet als ideale plek voor ouderen om te wonen. Want ze zijn overzichtelijk en minder anoniem dan grootschalige complexen. In gesprekken met..

Oproep: verzorgingshuis dicht en dan?

14 JUL 2014 - Met het sluiten van verzorgingshuizen vallen voor oudere bewoners in de wijk belangrijke voorzieningen weg, zoals maaltijdvoorziening, dagactiviteiten, ontmoeting en 24-uurs zorg. Dat geldt in het..

Meer dan 100 zorgcoöperaties actief in Nederland

07 JUL 2014 - Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft tijdens een inventarisatieonderzoek, in samenwerking met het Kenniscentrum Instituties voor de Open Samenleving van de Universiteit Utrecht..

Zomer zonder eenzaamheid

07 JUL 2014 - De zomermaanden zijn voor veel mensen een verademing. Vakantie, een pauze van alle activiteiten en tijd om buiten door te brengen met barbecues, feesten, festivals en dagjes uit. Voor sommige mensen..

Handreiking Comfortabel wonen met dementie

03 JUL 2014 - Nu al woont ruim 70 procent van ouderen met dementie zelfstandig en de verwachting is dat hun aantal zal groeien naar bijna een half miljoen. Belangrijk is dat niet alleen mensen met dementie zelf..

Innovatie in wonen en zorg brengt bouwsector in beweging

03 JUL 2014 - Ook in de bouwsector staat langer thuis wonen van ouderen op de agenda. Op de InnovatieBoost Markt van Bouwend Nederland was Wonen en Zorg nadrukkelijk geprogrammeerd naast innovaties in..

'Huiskamers van de Buurt' voor en door wijkbewoners

01 JUL 2014 - Coalitie Erbij en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg brengen in een reportageserie levendige ontmoetingsplekken in Nederland in beeld. Plekken waar mensen in gesprek raken. Waar ook mensen met..

Verhuurderheffing ook voor verzorgingshuis

30 JUN 2014 - De verhuurderheffing blijft van toepassing op appartementen in het verzorgingshuis. Dat is het antwoord van Minister Blok en staatssecretaris van Rijn op vragen uit de Tweede Kamer. Volgens..

Rekentool Scheiden Wonen en Zorg laat knelpunten zien

30 JUN 2014 - Ten onrechte wordt leegstand in het verzorgingshuis nog vooral gezien als een vastgoed-vraagstuk. Scheiden van wonen en zorg is echter veel meer dan kamers verhuren in het verzorgingshuis. En..

Film helpt bij opgave lang zelfstandig wonen ouderen

23 JUN 2014 - Met minder plaatsen in verzorgingshuizen is het een steeds grotere opgave om langer zelfstandig wonen voor ouderen mogelijk te maken. Om gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders en andere..

Nationale Eenzaamheid Prijs 2014 in teken van zorg

23 JUN 2014 - De Nationale Eenzaamheid Prijs heeft dit jaar als thema 'zorg tegen eenzaamheid'. Deelname aan de prijs is mogelijk voor bestaande activiteiten en projecten rond het thema eenzaamheid die specifiek..

'Buurthuis 3.0' ONS is goed bezig

12 JUN 2014 - ONS, een ‘buurthuis 3.0’ in de Bredase wijk Geeren-Zuid wordt beheerd door een coöperatief bewonersbedrijf. De 12 vrouwen en één man in het coöperatief runnen het goedlopende wijkrestaurant..

Tv uitzending over zorg voor ouderen uit andere cultuur

12 JUN 2014 - Oudere migranten zijn een groeiende groep in de Nederlandse samenleving. Ook zij gaan zich steeds meer oriënteren op oud(er) worden in Nederland. In 2009 waren er 70 duizend oudere migranten en in..

Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis

11 JUN 2014 - Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, MOVISIE en Platform31 werken samen aan het kennis- en experimentenprogramma 'Langer Thuis'. De ministeries van BZK en VWS ondersteunen het programma om zo..

Kabinet presenteert plannen langer zelfstandig wonen

05 JUN 2014 - Burgers willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dat is een gedeelde opgave waar regionale samenwerking voor nodig is en waar de burger zelf ook een verantwoordelijkheid voor heeft. Dat schrijven..

Woningaanpassingen vermarkten: hoe bereik ik mijn doelgroep?

27 MEI 2014 - Steeds meer woningcorporaties, gemeenten en andere partijen willen ouderen activeren om de eigen woning aan te passen, zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Met ‘De drempel van Jan..

Training Oriëntatie op thuistechnologie

21 MEI 2014 - Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert met Atrivé op 2 oktober 2014 voor de derde keer de basistraining 'Oriëntatie op thuistechnologie'. Deze ééndaagse training is bestemd voor..

Kleurrijke zorg: handreiking intercultureel wonen en werken

21 MEI 2014 - Het gesprek aangaan over interculturalisatie, dát is het doel van de handreiking 'Kleurrijke zorg, intercultureel wonen en werken', een uitgave in de Kennisreeks van Axion Continu. Cliënten en..

Scheiden wonen zorg mogelijk strijdig met bestemmingsplan

16 MEI 2014 - Veel commotie deze week over de gemeente Wageningen, die een verzorgingshuis dreigde met sluiting. In het betreffende gebouw van Jah-Jireh wonen Jehova’s Getuigen en helpen de fysiek 'betere..

Corporaties huisvesten kwetsbare bewoners

14 MEI 2014 - Te weinig aandacht voor zo’n belangrijk onderwerp. Dat is het beeld dat corporaties hebben over de zorg voor kwetsbare doelgroepen. Rogier Goes van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg..

Psychische problematiek en wonen met zorg (2013-2023)

14 MEI 2014 - De overheid heeft maatregelen getroffen waardoor minder mensen met een psychische aandoening in aanmerking komen voor “intramuraal verblijf”. In 2013 zijn de lichtste ZZP-verblijfsindicaties..

Landelijk Congres Multiculturele Dementiezorg

13 MEI 2014 - Een herkenbare omgeving en sfeer is bij dementie een belangrijk aandachtspunt. Om te zorgen dat oudere migranten zich thuis voelen is het belangrijk om te kijken naar de cultuur en bijbehorende..

Mantelzorgwoningen: voorkom juridische en financiële problemen

12 MEI 2014 - Er is veel publieke verontwaardiging over het politieke plan om voortaan te korten op het pensioen van AOW'er die gaan samenwonen met hun kind. Woningcorporaties die mantelzorgwoningen willen..

Lokaal maatwerk bij Wonen met Gemak

05 MEI 2014 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen bij het ouder worden? Een voorwaarde is dan wel, dat de woning daarvoor geschikt is. ‘Wonen met Gemak’, een initiatief van vrijwilligers uit de..

Ouderen in de knel

28 APR 2014 - Ouderen maken zich zorgen over hun toekomst. Het heeft even geduurd voordat ouderen in de gaten kregen dat een flink aantal voorzieningen verdwijnt. Zij rekenden op voorzieningen als het..

Belangstelling voor zelfstandig wonen in verzorgingshuis 

24 APR 2014 - Door de invoering van het scheiden van wonen en zorg komen steeds minder ouderen in aanmerking voor een plaats in een verzorgingshuis met leegstand tot gevolg. USP Marketing Consultancy onderzocht..

Verstandelijke beperking en wonen met zorg (2013-2023)

24 APR 2014 - Scheiden van wonen en zorg heeft gevolgen voor cliënten met een verstandelijke beperking. Nieuwe cliënten met een lichte zorgvraag zullen niet meer op een intramurale indicatie kunnen rekenen. De..

Ed Nolte overleden

24 APR 2014 - Op Tweede Paasdag maandag 21 april is Ed Nolte oud-medewerker van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg overleden. Ed Nolte is tijdens zijn loopbaan bij de Nationale Woningraad en later Aedes..

Corporaties: langer thuis wonen onmogelijk zonder extra inspanning

23 APR 2014 - Corporaties verwachten niet dat zorgbehoevende ouderen zonder extra inspanningen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Woningaanpassingen zijn kostbaar en corporaties hebben zorgen over de..

In 10 minuten… 4 tips voor Lokale Kracht

14 APR 2014 - De mega-ballon die ik als ID-coach krijg van de organisatie van het congres ‘Lokale Kracht: the next step’ is inderdaad mega! Ik stap de trein in en pas niet eens in een coupé. De omvang van de..

Langer thuis met dementie: praktijkvoorbeeld uit Breda

08 APR 2014 - De komende jaren neemt het aantal ouderen met dementie toe. Zij zullen ook langer thuis (moeten) blijven wonen als gevolg van de wijzigingen in AWBZ en Wmo. Gemeenten gaan zelf een invulling geven..

Meer woningen nodig voor ouderen en gehandicapten

03 APR 2014 - Zonder extra maatregelen ontstaat er een tekort aan woningen voor ouderen en kwetsbare groepen. Veel ouderen en mensen met een beperking hebben door gewijzigd overheidsbeleid geen recht meer op..

Huiskamer voor kwetsbare groepen

01 APR 2014 - Coalitie Erbij en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg brengen in een reportageserie levendige ontmoetingsplekken in Nederland in beeld. Plekken waar mensen in gesprek raken. Waar ook mensen met..

Onderzoek naar sluiting verzorgingshuizen

31 MRT 2014 - In de media is op dit moment veel ophef over het sluiten van verzorgingshuizen. Bijna dagelijks is er een nieuw bericht over te lezen. Berenschot heeft begin 2013 berekend dat er de komende drie..

Oma zet de buurt op stelten

25 MRT 2014 - Bewegen helpt zorgvragen voorkomen en brengt jong, oud en buurtbewoners met elkaar in contact. Ook voelen mensen zich fysiek en psychisch vaak beter als zij bewegen. Deze actuele en maatschappelijke..

The next step: Een burgerinitiatief? Top(sport)!

25 MRT 2014 - Veel initiatieven beginnen met een kleine stap. Neem zorgcoöperatie Hoogeloon: eerst voorzichtig begonnen met een eetgroep, toen langzamerhand uitgebreid naar andere voorzieningen als dagopvang en..

Lokale Kracht: blijf samen stappen zetten!

25 MRT 2014 - Bent u klaar voor de volgende stap? Een van de centrale vragen die op 19 maart 2014 tijdens het 3e congres Lokale Kracht werd gesteld aan een gevarieerd gezelschap van bijna vijfhonderd..

Gezocht: vernieuwende ideeën voor mantelzorg

12 MRT 2014 - Elke 2 jaar organiseren VSBfonds en ZonMw de Nationale Zorgvernieuwingsprijs. De prijs is bedoeld om goede ideeën die zorgen voor een betere zorg en welzijn een kans te geven. Dit jaar..

Nieuwe tinten grijs?

06 MRT 2014 - Het lijkt eenvoudig: Nederland vergrijst, want het aantal ouderen neemt toe. Onderzoekers van het NIDI zetten daar een vraagteken bij. Is de kalenderleeftijd van 65 jaar nog wel de maat voor oud of..

Marketing van nieuwe concepten in verzorgd wonen

06 MRT 2014 - In zes artikelen hebben Henk Nouws en Linda Sanders verschillende praktijkaspecten van scheiden van wonen en zorg belicht. Van vele kanten is gevraagd om het onderwerp marketing apart in de..

Oproep koplopers voor experiment ‘All-inclusive Pension’

03 MRT 2014 - De scheiding van wonen en zorg in de AWBZ gaat de komende jaren grote impact hebben. In de toekomst is slechts voor de zwaardere zorgdoelgroepen een intramurale plek beschikbaar. Vraag is dan ook..

De Zorg Samen Buurt genereert energie

03 MRT 2014 - Het begon allemaal met het initiatief van twee ‘buurtvrouwen’, Kitty Hesen en José Bielderman. Zij wilden hun buurt Prinsejagt 3 in Eindhoven geschikt maken om zelfstandig oud te worden. Bij de..

Brochure Gezonde Wijk Overvecht in Utrecht

27 FEB 2014 - Werkt u wijkgericht aan wonen, welzijn en zorg? Laat u dan inspireren door de procesmatige wijkaanpak van de Gezonde Wijk Overvecht in Utrecht. In een nieuwe brochure leest u over de weg die de..

Urgentie wonen en zorg ontbreekt in novelle minister Blok

26 FEB 2014 - De plannen van minister Blok voor een vernieuwde inrichting van het corporatiestelsel (de concept-novelle) geven geen steun aan de extra opgave van corporaties. Dat is de conclusie van het Aedes..

Succes buurthuis door kennis van de wijk

25 FEB 2014 - In de derde aflevering van de serie Levendige ontmoetingsplekken bezoekt Carin Giesen buurthuis De Pijler in Vleuten-De Meern. Een ontmoetingsplek voor mensen uit verschillende generaties..

In voor zorg: meta-analyse 'Zorg op afstand'

24 FEB 2014 - Om te kijken hoe de zorg op afstand-trajecten tot op heden zijn verlopen en te leren van de gehanteerde aanpak heeft In voor zorg! een meta-analyse uitgevoerd. Naast de rapportage over deze meta..

Veranderingen wonen en zorg risico voor brandveiligheid

24 FEB 2014 - Rogier Goes vraagt aandacht voor een sluipend probleem. De hervorming van de langdurige zorg voltrekt zich in snel tempo. Het sluit aan op de maatschappelijke ontwikkeling dat mensen zelfstandig..

Wijkprofessional: specialist met generalistische competenties

19 FEB 2014 - De generalistische wijkprofessional is bij veel gemeenten in opkomst. Gemeenten stellen functieprofielen op van ‘de generalist’ die op nieuwe manieren burgers ondersteunt. Niet meer door taken..

Van Rijn: geschikte woonruimte is taak corporaties

19 FEB 2014 - Woningcorporaties moeten zorgen voor geschikte woonruimte voor huurders met een beperking. Dat is het antwoord van staatssecretaris van Rijn op kamervragen over het tekort aan woningen voor mensen..

Zorgcoöperatie Tot uw Dienst: initiatief bij de cliënt

06 FEB 2014 - Acht jaar geleden nam Don van Sambeek het initiatief voor de zorgcoöperatie Tot uw Dienst, uit onvrede met de reguliere thuiszorg. Na vijf jaar was de coöperatie selfsupporting; nu is de..

Morgen wonen zonder zorgen

04 FEB 2014 - Waar kan ik dan heen? De ouderen die altijd dachten naar het verzorgingshuis te kunnen gaan als het nodig was, stellen zich die vraag nu de verzorgingshuizen verdwijnen. Maar hoe zit het met de..

Het geheim van burgerkracht in Elsendorp

30 JAN 2014 - Elsendorp is een Brabants dorp dat participatie hoog in het vaandel heeft staan. Uitgangspunt voor de bewoners is 'Elsendorp doet het zelf' en 'In Elsendorp doe je mee'. Hoe is dat zo gekomen en wat..

Doorzettingsvermogen ouderen levert ontmoetingsplek op

28 JAN 2014 - Coalitie Erbij en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg brengen in een reportageserie levendige ontmoetingsplekken in Nederland in beeld. Plekken waar mensen in gesprek raken. Waar ook mensen met..

Rli-advies: Langer zelfstandig wonen gaat niet vanzelf

23 JAN 2014 - Goede samenwerking tussen woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties is een voorwaarde voor mensen met een zorgvraag om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Maar crisis..

Zeven functies, één gebouw: Kraaipan Amsterdam

09 JAN 2014 - Kraaipan is een zeer veelomvattend project in de Transvaalbuurt in Amsterdam. Het herbergt naast seniorenwoningen een Marokkaanse woongroep, vijf kleinschalige groepswoningen voor mensen met..

Verzorgingshuis vertimmeren niet altijd noodzakelijk

06 JAN 2014 - Bouwkundige aanpassingen als oplossing na scheiden van wonen en zorg  Meer hotel dan woongebouw, aldus het bouwkundige oordeel over verzorgingshuizen. Dat maakt het lastig om de oudere gebouwen..

03-11-2014 10:58

E-mail nieuwsbrief

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat een overzicht van de laatst verschenen nieuwsberichten, nieuwe artikelen en bijeenkomsten.
AanmeldenLees onze laatste nieuwsbrief van 2 maart.

D E F