S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Kleinschalig wonen in de wijk

Spanning in de wijk

Steeds vaker wonen mensen die begeleiding of zorg nodig hebben, in kleine woonvoorzieningen in de wijk. Voor de betrokken partners van kleinschalig wonen met zorg is de uitdaging groot om bijzondere doelgroepen woongenot en begeleiding te bieden, zonder het woongenot en de woningwaarde van de omwonenden aan te tasten. 

Weerstand

Wonen in de wijk wordt pas een succes voor alle partijen als de weerstand in de woonomgeving serieus wordt genomen. Communicatie is daarom een net zo belangrijk aspect bij het realiseren van een kleinschalige woonvorm. Beter een goede buur dan een verre vriend gaat in dit geval zeker op.

Een goede bestemming

Voor de juridische belemmeringen zoals strijdige bestemmingsplannen is het noodzaak slimme oplossingen te vinden. Een van de sleutels is om zo snel mogelijk als betrokken partijen samen om de tafel te zitten. Een gezamenlijke aanpak zo vroeg mogelijk in het complexe traject levert het beste en snelste resultaat op. Door deze aanpak is het bijvoorbeeld ook mogelijk voor de gemeente om eventuele wijzigingen in haar ruimtelijk beleid en bestemmingsplannen aan te brengen.

Voor meer informatie over de planologische knelpunten is er een gratis handreiking gepresenteerd door het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Deze vindt u in de rechterkolom met het volledige onderzoeksrapport 'Kleinschalig wonen in de wijk' dat ten grondslag ligt aan de handreiking.

16-12-2010

E-mail nieuwsbrief

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat een overzicht van de laatst verschenen nieuwsberichten, nieuwe artikelen en bijeenkomsten.
AanmeldenLees onze laatste nieuwsbrief van 2 maart.

D E F