Nieuwsbrief Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg 25 april 2005

Nieuwsoverzicht week 14-16

Trends wonen en zorg

Kabinetsvisie ouderenbeleid verschenen »
Op 19 april 2005 heeft staatssecretaris Ross de Kabinetsvisie 'Ouderenbeleid in het perspectief van de vergrijzing' aan de Tweede Kamer gezonden.

Generatieforum bespreekt ouderenbeleid »
De Themacommissie Ouderenbeleid van de Tweede Kamer heeft op 15 april 2005 een Generatieforum gehouden. 150 burgers en organisaties – van 18 tot 81 - konden een dag lang plaats nemen in de kuipstoeltjes van de parlementariërs om te debatteren en te stemmen over wonen, zorg, werk en inkomen en welzijn. Voor elk van deze onderdelen had de themacommissie adviezen aangevraagd bij adviesraden.

Levensloopbestendige woningen

Woonunie Deventer: 10% zorgwoningen »
Woningcorporatie Woonunie in Deventer gaat de komende jaren flink investeren in zorgwoningen. De Deventer corporatie wil dat binnen een jaar of vijf 10% van haar totale bestand bestaat uit huizen voor mensen die zorg nodig hebben.

Ouderen bouwen woonwijk »
Een groep oudere inwoners van Boxmeer heeft van de gemeente toestemming gekregen om aan de rand van het dorpscentrum een woonwijkje te bouwen. De initiatiefnemers hebben hun krachten gebundeld in de Woongroep Voor Mekaar.

Diensten en zorg thuis

Nynke bezorgt de boodschappen in Friesland »
Vanaf 14 april is de nieuwe boodschappendienst van Serviceorganisatie Nynke actief in de provincie Friesland. De boodschappendienst maakt het ouderen in de provincie Friesland beter mogelijk om in de vertrouwde woonomgeving te blijven wonen. Met steeds minder buurtwinkels en rijdende winkels zorgt Nynke's boodschappendienst er voor dat ouderen de dagelijkse boodschappen op een gemakkelijke en prettige manier in huis kunnen krijgen.

Regelgeving en financiering

Overleg Wmo voor meerdere uitleg vatbaar »
De uitkomst van het Algemeen Overleg van de Vaste Kamercommissie VWS van 20 april jl. over de Wmo blijkt door de verschillende partijen anders uitgelegd te worden.

Voorlopig geen uitstel of uitbreiding Wmo »
Het voorstel van de VNG om in juli 2006 te starten met een bredere Wmo heeft geen steun van de Kamer gekregen. De Kamer wil pas besluiten na zorgvuldige beoordeling van een pilot over gemeentelijke aansturing van meervoudige huishoudelijke hulp. Voorlopig wordt dus vastgehouden aan de start van de Wmo per 1 januari 2006 met enkelvoudige huishoudelijke hulp.

VNG pleit voor uitstel Wmo »
VNG pleit voor uitstel van de Wmo met een half jaar, voor het direct overhevelen van de gehele huishoudelijke zorg, voor gemeentelijke regie mét zeggenschap op aanpalende terreinen en voor aandacht voor de financiën.

Verdeling prestatievelden Wmo over pilotgemeenten bekend »
In maart werd al bekend welke gemeenten geselecteerd zijn voor de pilots in het ontwikkeltraject van de Wmo. VWS heeft vorige week de verdeling bekend gemaakt van prestatievelden en thema's over de gemeenten.

Wmo-handreiking samenwerking gemeenten beschikbaar »
Sinds vorige week is de tweede handreiking in de gereedschapskist voor de invoering van de Wmo beschikbaar. Met deze handreiking willen VWS en VNG gemeenten ondersteunen bij het opzetten van resultaatgerichte samenwerking voor de Wmo.

Proeftuingemeenten Wmo te gast bij VWS »
Vertegenwoordigers van de 26 geselecteerde ontwikkelpilots hebben op 13 april 2005 afgesproken over welk prestatieveld en thema van de Wet maatschappelijke ondersteuning ze een projectvoorstel maken.

Nieuwe publicatie

Bungalow-wonen: kleinschalig wonen binnen de bestaande muren van een verzorgingshuis »
Hoe kan kleinschalige, persoonlijke zorg worden gerealiseerd binnen de muren van een verzorgingshuis. De Meerpaal in Vlaardingen verbouwde intern, veranderde de werkwijze en introduceerde het bungalowwonen. Een beschrijving en evaluatie van vier jaar praktijkervaring met dit concept.

Bijeenkomsten

Workshop Betere Werkruimte leidt tot betere zorgwoningen »
Het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert op 24 mei (in de ochtend of de middag) te Doorn een interactieve bijeenkomst waarin u bouwstenen aangereikt krijgt en zelf een verzorgingsruimte ontwerpt.


Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is hét informatiepunt voor kennis op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het ondersteunt zorgorganisaties en woningcorporaties bij de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes vereniging van woningcorporaties en ActiZ organisatie van zorgondernemers. Kennispartners zijn RIBW Alliantie en VGN. Meer info: kcwz.nl

Klik als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.