Nieuwsbrief Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg 9 mei 2005

Indien u deze nieuwsbrief niet juist ontvangt, ga dan naar https://kcwz.nl/nieuwsbrieven/20050509.html

Nieuwsoverzicht week 17-18

Trends wonen en zorg

Vergrijzing vernieuwt de buurt: verslag Project!mpulsbijeenkomst »
Onder de noemer 'Vergrijzing vernieuwt de buurt' werden in een workshop positieve kanten van de vergrijzing belicht. Door (welzijns)activiteiten in de buurten en wijken te organiseren waaraan ook actieve senioren een bijdrage kunnen leveren, wordt het wijkgevoel versterkt. In de workshop werden twee voorbeelden uit de praktijk toegelicht.

Wegwijs in kennisland WonenWelzijnZorg: verslag Project!mpulsbijeenkomst »
Waar is informatie over ontwikkelingen en projecten rond wonen, welzijn en zorg te vinden? Op internet is veel beschikbaar maar hoe vind en gebruik je de informatie? Dat was het onderwerp in de workshop Wegwijs in kennisland tijdens de Project!mpulsbijeenkomsten.

Tijdelijke verpleeghuiszorg in Spanje voor VGZ-verzekerden »
Zorgverzekeraar VGZ en verpleeghuis Royalcare Residence in Alicante hebben afspraken gemaakt over het verlenen van tijdelijke verpleeghuiszorg in Spanje. VGZ-verzekerden die verblijven in een verpleeghuis waarmee een contract bestaat met Royalcare Residence kunnen maximaal 4 weken zorg genieten onder de Spaanse zon.

Levensloopbestendige woningen

Gelderland financiert Quick Scans Domotica »
De provincie Gelderland subsidieert in de periode 2005-2008 per jaar 20 Quick scans Domotica. Per scan van € 4.000 voor beleidsvorming of uitvoering subsidieert de provincie 50%.

Studie naar uitgankelijkheid woningen gestart »
Expertisecentrum KBOH doet onderzoek naar voorzieningen die nodig zijn om bewoners met een handicap in staat te stellen bij brand en andere calamiteiten snel hun woning te verlaten. Het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft zitting in de begeleidingscommissie. VWS financiert het onderzoek.

Kleinschalig wonen

Inspanningen van wonen, welzijn en zorg voor mensen met dementie: verslag Project!mpulsbijeenkomst »
In deze sessie stonden de landelijke programma’s centraal die opgezet zijn om professionals behulpzaam te zijn in het realiseren van goede woon- en zorgomstandigheden voor mensen met dementie.

Regelgeving en financiering

Kabinet wil hele huishoudelijke zorg per 1 juli 2006 in Wmo »
Staatssecretaris Ross schrijft aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dat het kabinet er voor kiest om de gehele huishoudelijke zorg per 1 juli 2006 onder de Wmo te brengen.

Gemeenten krijgen 45 miljoen euro voor Wmo »
Het kabinet gaat akkoord met de afspraken die VWS met de VNG heeft gemaakt over invoeringskosten Wmo. De gemeenten krijgen in totaal 45 miljoen euro hiervoor.

Prestaties voortaan leidend bij aanwijzing zorgkantoren »
Bij het verlengen van de aanwijzing van een zorgkantoor wegen de prestaties voortaan mee. Dat schrijft Ross aan de uitvoeringsorganen AWBZ en de zorgkantoren. Met de nieuwe beoordelingwijze wil de staatssecretaris zorgkantoren stimuleren om in te spelen op de marktwerking in de zorg en om passende zorg in te kopen voor cliënten.

Wmo tijdens Project!mpulsbijeenkomsten april 2005 »
De Wmo stond centraal tijdens twee sessies op de Project!mpulsbijeenkomsten. De ochtendbijeenkomst had als thema: 'Wmo in ontwikkeling: pilots en voorbereiding'. 's Middags was er de workshop 'Wmo: Slimme verbindingen voor samenhang van wonen, welzijn en zorg in de wijk'. De verslagen zijn nu beschikbaar.

Privaat geld in wonen-zorg

Eerste Palisium-project opgeleverd in Eerbeek »
Begin april 2005 is in Eerbeek het eerste Palisium-project opgeleverd. Het gaat om levensloopbestendige koopappartementen van drie tot vijf ton. Het tweede project in Beilen is momenteel in de verkoop. Op zeven andere locaties in Nederland zijn projecten in voorbereiding.

Bijeenkomsten

Veranderingen in bouwregelgeving zorg en de invloed op projecten kleinschalig wonen »
Het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert op 1 juni te Utrecht een bijeenkomst voor zorgorganisaties en corporaties over de veranderingen in de bouwregelgeving voor de zorg. Het doel is tijdens de bijeenkomst meer zicht te krijgen op uw keuzemogelijkheden door een blik vooruit te werpen op de mogelijke veranderingen en hun consequenties.


Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is hét informatiepunt voor kennis op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het ondersteunt zorgorganisaties en woningcorporaties bij de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes vereniging van woningcorporaties en ActiZ organisatie van zorgondernemers. Kennispartners zijn RIBW Alliantie en VGN. Meer info: kcwz.nl

Klik als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.