Nieuwsbrief Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg, 1 augustus 2005

Indien u deze nieuwsbrief niet juist ontvangt, ga dan naar https://kcwz.nl/nieuwsbrieven/20050801.html

Nieuwsoverzicht

Trends wonen en zorg

Rapport mantelzorg 2001-2005 verschenen »
Het rapport 'Mantelzorg 2001-2005' is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. Het rapport is een evaluatierapport over de ontwikkeling van mantelzorg tussen 2001 en 2005. Het is geschreven door B&A groep in opdracht van staatssecretaris Ross-van Dorp van het Ministerie van VWS.

Woonzorgzones

Vitale verbindingen in de samenleving »
Laagland'advies en Werkgroep 2'duizend hebben een prijsvraag uitgeschreven om de leefbaarheid in de eigen buurt, wijk, dorp of stad te vergroten. De prijsvraag maakt deel uit van een programma over vitale verbindingen in de samenleving.

Kleinschalig wonen

ADL-clusterregeling verlengd tot 2007 »
De drie subsidieregelingen voor het ADL-clusterwonen worden pas per 1 januari 2007 beëindigd. De regeling voor ADL-assistentie gaat per 2007 op in een reguliere AWBZ-financiering. Eerder was aangekondigd dat de regeling voor de ADL-assistentie per januari 2006 overgeheveld zou worden naar de AWBZ.

Wijkservicecentrum

Vier ton voor multifunctionele centra in Groningen »
In zeven kleine kernen in de provincie Groningen kunnen de inwoners binnenkort terecht in een nieuw of verbeterd multifunctioneel centrum, waarin verschillende voorzieningen zijn verenigd, bijvoorbeeld onderwijs, sport, een zorgloket, kinderopvang en een bibliotheek.

Regelgeving en financiering

Gemeenten nog veel moeite met Wmo »
Uit een peiling van Regioplan onder gemeenten blijkt dat veel gemeenten nog niet actief bezig zijn met de concrete invulling van de Wmo. Ook is er nog veel onduidelijkheid over de Wmo.

Kritiek van gemeenten op financieel akkoord Wmo »
Een kwart van de gemeenten stemt niet in met het akkoord van de VNG en VWS over de Wmo. Dat blijkt uit de ledenraadpleging van VNG. De bezwaren betreffen onder andere de afspraken over de over te hevelen financiën van de AWBZ naar de Wmo.

Moties Tweede Kamer over Wmo »
De Tweede Kamer heeft op 28 juni drie moties aangenomen over de Wmo. Twee moties betreffen de beoordeling van de pilots o.a. die voor Huishoudelijke Verzorging.


Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is hét informatiepunt voor kennis op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het ondersteunt zorgorganisaties en woningcorporaties bij de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes vereniging van woningcorporaties en ActiZ organisatie van zorgondernemers. Kennispartners zijn RIBW Alliantie en VGN. Meer info: kcwz.nl

Klik als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.