Nieuwsbrief Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg, 15 augustus 2005

Indien u deze nieuwsbrief niet juist ontvangt, ga dan naar https://kcwz.nl/nieuwsbrieven/20050815.html

Nieuwsoverzicht

Trends wonen en zorg

Groei bevolking laag, daling in Europa na 2025 »
De Nederlandse bevolkingsgroei was in het eerste halfjaar van 2005 de laagste in 85 jaar. De Europese bevolking groeit, net als die in Nederland, nog door, maar daalt na 2025.

Bouw- en transformatieopgave

Toename bouwproductie in zorgsector »
Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) verwacht een toename van de bouwproductie in de zorgsector. De uitgaven van de zorgsector aan de eigen huisvesting stijgen dit jaar met 20 procent. Dit staat geschreven in het kersverse rapport 'Bouwen voor de gezondheids- en welzijnszorg', uitgebracht door het EIB.

Transformatie verzorgingshuizen elders op site »
Op de website van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg staat de informatie omtrent transformatie van verzorgingshuizen voortaan onder Bouw- en transformatieopgave.

Kleinschalig wonen

Kleinschalige zorg positief in het nieuws »
Kleinschalig wonen voor mensen met dementie doet wonderen. Dat schrijft de Volkskrant in een artikel over het Anton Pieckhofje in Haarlem. Ook de Databank Wonen-Zorg en het werkprogramma 'Wonen met Dementie' worden genoemd.

Tweedelijnszorgcentrum

Zorghotel in ontwikkeling in Zelhem »
Het oude gemeentehuis in Zelhem wordt verbouwd tot zorghotel. De nieuwe eigenaar De Gouden Leeuw realiseert in het pand 34 appartementen en 7 plaatsen voor tijdelijke opvang.

Regelgeving en financiering

Beschrijving 26 pilots Wmo prestatievelden »
In de 'Nieuwsbrief invoering Wmo' van augustus 2005 worden beschrijvingen gegeven van de 26 pilots die voor de prestatievelden van de Wmo uitgevoerd worden.

Pilots huishoudelijke zorg bekend »
De opzet en de deelnemende gemeenten van de Wmo-pilots huishoudelijke verzorging zijn door VWS bekend gemaakt. De resultaten van de pilots worden medio september verwacht.

Verlaging bouwkostennormen definitief »
Minister Hoogervorst heeft de Bouwkostennormen 2005 goedgekeurd. Dit betekent dat de verlaging met 2,3% voor de AWBZ-sectoren nu definitief is. De Bouwkostennormen 2005 gelden vanaf 11 juli 2005, de datum waarop de minister deze heeft goedgekeurd.


Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is hét informatiepunt voor kennis op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het ondersteunt zorgorganisaties en woningcorporaties bij de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes vereniging van woningcorporaties en ActiZ organisatie van zorgondernemers. Kennispartners zijn RIBW Alliantie en VGN. Meer info: kcwz.nl

Klik als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.