Nieuwsbrief Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg, 13 september 2005

Indien u deze nieuwsbrief niet juist ontvangt, ga dan naar https://kcwz.nl/nieuwsbrieven/20050913.html

Bijeenkomsten

Project!mpulsbijeenkomsten - november 2005 »
Graag nodigen wij u uit in november deel te nemen aan een nieuwe reeks themadagen van de Project!mpuls voor wonen met zorg en welzijn. Ook nu weer organiseert het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg de themadagen samen met Z-org (voorheen de LVT) en de MOgroep. U kunt zich nu aanmelden voor de bijeenkomsten.

Conferentie Wonen, met zorg gepland - 1 december 2005 »
Op donderdagmiddag 1 december organiseert het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg een conferentie over regionale plannen voor wonen en zorg in congrescentrum Antropia in Driebergen.

Nieuwe publicatie

Kangoeroewoningen springen eruit! Samen op jezelf: blijvertje of eendagsvlieg? »
De kangoeroewoning is terug van weggeweest. In de jaren zeventig verschenen de eersten: twee gekoppelde woningen met in de kleine buidelwoning de ouders en in de grote hoofdwoning de kinderen. Daarna werd er weinig meer van vernomen. Nu zijn er nieuwe onderzoeken en nieuwe initiatieven. In een artikel worden de voors en tegens op een rij gezet, met een verwijzing naar recente onderzoeken.

Nieuwsoverzicht

Bouw- en transformatieopgave

VWS-brochure extramuraal verzorgingshuis »
VWS presenteert in een brochure voorbeelden van geslaagde extramuralisering van verzorgingshuizen. Op sloop van het verzorgingshuis volgt nieuwbouw van woningen.

Rekenkamer: Rijksbeleid vergrijzing consistent »
Volgens de Rekenkamer gebruiken de ministeries van VROM, VWS en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de demografische gegevens van het CBS op consistente wijze in hun vergrijzingsbeleid.

Levensloopbestendige woningen

Provincie Utrecht stimuleert domotica »
Mensen met een zorgvraag langer thuis laten wonen, in hun eigen vertrouwde omgeving. Dat is het doel van het project 'Toekomst Thuis' dat door de Provincie Utrecht is geïnitieerd. Medio 2006 starten diverse Utrechtse zorgaanbieders en woningcorporaties een aantal projecten, met als doel zorg op maat te leveren bij de mensen thuis met behulp van moderne technologieën.

Afscheid van Nico van Velzen, pionier aanpasbaar bouwen »
Tijdens een herinneringsbijeenkomst in De Sparrenhorst in Nunspeet heeft de Nederlandse volkshuisvestingswereld afscheid genomen van de op 24 augustus overleden Nico van Velzen, oud-directeur van de Nationale Woningraad (NWR) en promotor van het op grote schaal aanpasbaar en levensloopgeschikt bouwen.

Kleinschalig wonen

Grand cafés kleinschalig wonen »
Dit najaar organiseert het Centrum Kleinschalig Wonen van het NIZW weer een drietal Grand Cafés over kleinschalig wonen voor mensen met dementie. Er staan drie verschillende, interessante thema’s op het programma.

Diensten en zorg thuis

Ouderenhulplijn van start »
Op 1 september 2005 is de Ouderenhulplijn gestart, een initiatief van het Nationaal Fonds Ouderenhulp om ouderen telefonisch hulp en advies te bieden.

Regelgeving en financiering

Start evaluatie Wmo-pilots huishoudelijke zorg »
De pilots huishoudelijke verzorging in het kader van de Wmo zijn afgerond. Een extern onderzoeksbureau is gestart met de evaluatie. Deze evaluatie wordt eind september afgerond waarna conclusies en het standpunt van VWS bekend worden.

Zorgverzekeraars vragen uitstel Wmo »
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is tegen de invoering van de Wmo halverwege het jaar, op 1 juli 2006. Volgens ZN is de voorbereidingstijd te kort en leidt invoering halverwege het jaar tot allerlei complicaties.

VNG: open brief Wmo aan Tweede Kamer »
In een Open Brief aan de leden van de Tweede Kamer doet de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de oproep om de Wmo niet dicht te timmeren met allerlei verplichtingen. De VNG wil voorkomen dat de nieuwe wet een pseudo-AWBZ wordt, die bij voorbaat vernieuwende initiatieven onmogelijk maakt.

Nieuwsbrief

Bijna tweeduizend abonnees »
Binnenkort verwachten wij de tweeduizendste abonnee van onze nieuwsbrief. Heeft u collega's of relaties die geïnteresseerd zijn in het beleidsterrein van wonen met welzijn en zorg maar nog geen abonnee zijn? Stuur deze nieuwsbrief vooral door! De tweeduizendste abonnee ontvangt een verrassing.


Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is hét informatiepunt voor kennis op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het ondersteunt zorgorganisaties en woningcorporaties bij de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes vereniging van woningcorporaties en ActiZ organisatie van zorgondernemers. Kennispartners zijn RIBW Alliantie en VGN. Meer info: kcwz.nl

Klik als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.