Nieuwsbrief Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg, 8 november 2005

Indien u deze nieuwsbrief niet juist ontvangt, ga dan naar https://kcwz.nl/nieuwsbrieven/20051108.html

Bijeenkomsten

Conferentie 'Wonen, met zorg gepland' - 1 december 2005 »
Op donderdagmiddag 1 december organiseert het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg een conferentie over regionale plannen voor wonen en zorg in congrescentrum Antropia in Driebergen. De ervaringen uit pilotprojecten van het kenniscentrum en VWS staan deze middag centraal. Ook kunt u kennis maken met nieuw ontwikkelde planningsinstrumenten. Een discussie over de transformatie van zorgvastgoed met vertegenwoordigers van Aedes, Arcares en VWS besluit de middag.

Nieuwsoverzicht

2000ste abonnee Kenniscentrum »
Het Kenniscentrum heeft de 2000ste abonnee van de nieuwsbrief verwelkomd. Het aantal abonnees verdubbelde in vier maanden tijd. Beleidsmedewerker Jeanne Hagens van kloosterverzorgingshuis Mater Misericordiae in Tilburg besloot kortgeleden zich aan te melden als abonnee van de tweewekelijkse nieuwsbrief van het Kenniscentrum. Tot haar verrassing bleek zij de 2000ste abonnee te zijn.

Trends wonen en zorg

Hoe willen senioren wonen? »
Hoe willen senioren wonen? Dat vroeg Vivare, een woningcorporatie met diverse vestigingen in Arnhem en omgeving, zich af. Om deze vraag te kunnen beantwoorden heeft zij onderzoek verricht naar woonwensen van 300 senioren. Vivare concludeert dat 'de' senior niet bestaat. Er zijn tenminste drie groepen senioren van belang voor corporaties.

Handreiking Vergrijzing en Zorgatlas voor Zuid-Holland »
De provincie Zuid-Holland heeft twee producten ontwikkeld om professionals in de zorg handvatten te geven beleid te ontwikkelen en antwoord te geven op veel gestelde vragen: de 'Handreiking Vergrijzing' en de 'Zorgatlas'.

Kleinschalig wonen

Onderzoek omslag naar kleinschalig wonen »
De omslag van traditionele verpleeghuiszorg naar kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie in verpleeghuis Smeetsland in Rotterdam is succesvol. Dat blijkt uit het onderzoek dat NIZW Zorg in opdracht van De Stromen beschrijft in het rapport 'Het is nu alsof het mijn thuis is'.

Regelgeving en financiering

Bouwstenen voor regeling zorginfrastructuur »
Arcares, brancheorganisatie voor verpleging, verzorging en zorg thuis heeft op 1 november jl. voorstellen voor een nieuwe regeling voor de zorginfrastructuur aan staatssecretaris Ross toegestuurd. Deze voorstellen geven aan welke randvoorwaarden nodig zijn om ouderen in een beschermde woonomgeving met beschikbaarheid en nabijheid van zorg thuis te kunnen laten wonen.

Rondetafelgesprek Tweede Kamer Wmo pilots »
Op 27 oktober heeft de Vaste Commissie voor VWS van de Tweede Kamer een rondetafelgesprek gehouden over de evaluatie van de pilots huishoudelijke verzorging in de Wmo. De staatssecretaris meldt in haar aanbiedingsbrief bij het evaluatierapport dat de pilots volgens haar criteria geslaagd zijn. Veel partijen uit het veld zijn dat echter niet met haar eens.


Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is hét informatiepunt voor kennis op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het ondersteunt zorgorganisaties en woningcorporaties bij de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes vereniging van woningcorporaties en ActiZ organisatie van zorgondernemers. Kennispartners zijn RIBW Alliantie en VGN. Meer info: kcwz.nl

Klik als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.