Nieuwsbrief Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg, 3 januari 2006

Indien u deze nieuwsbrief niet juist ontvangt, ga dan naar https://kcwz.nl/nieuwsbrieven/20060103.html

Bijeenkomsten

Project!mpuls: nieuwe bijeenkomsten in 2006 »
De Project!mpulsthemadagen van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg trokken in november 2005 een recordaantal deelnemers. Voor maart 2006 zijn nieuwe bijeenkomsten gepland.

Nieuwsoverzicht

Woonzorgzones

Extra werkconferentie woonzorgzone De Bogen »
Wegens grote belangstelling vindt op vrijdag 3 februari 2006 een extra werkconferentie plaats over woonzorgzone De Bogen in Harderwijk. Voor deze tweede datum zijn nog plaatsen beschikbaar.

Kleinschalig wonen

Subsidie voor kleinschalig wonen voor mensen met dementie »
De Stichting Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor (RCOAK) biedt in het subsidieprogramma van 2006/2007 financiële ondersteuning aan projecten binnen het concept kleinschalige zorg voor ouderen met dementie.

Regelgeving en financiering

Aangepaste beleidsvisie en beleidsregels WTZi »
De beleidsvisie en de beleidsregels WTZi zijn op een aantal punten aangepast. Het betreft de bereikbaarheid van acute ziekenhuiszorg en het schrappen van enkele criteria die voorrang gaven aan de bouw van kleinschalige voorzieningen.

VWS reageert op emancipatie-effectrapportage Wmo »
Staatssecretaris Ross reageerde op 23 december per brief op de emancipatie-effectrapportage Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze rapportage is opgesteld door het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn.


Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is hét informatiepunt voor kennis op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het ondersteunt zorgorganisaties en woningcorporaties bij de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes vereniging van woningcorporaties en ActiZ organisatie van zorgondernemers. Kennispartners zijn RIBW Alliantie en VGN. Meer info: kcwz.nl

Klik als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.