Nieuwsbrief Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg, 14 februari 2006

Indien u deze nieuwsbrief niet juist ontvangt, ga dan naar https://kcwz.nl/nieuwsbrieven/20060214.html

Bijeenkomsten

Van zorgen voor naar ondersteunen van de klant »
Maken we mensen niet teveel afhankelijk van wat anderen denken dat goed voor ze is? Hoe kunnen we zorgvragers ondersteunen in hun eigen wensen en mogelijkheden? En wat betekent dat voor de aanpak van uw organisatie in het vormgeven van wonen, welzijn en zorg? Dit zijn vragen die centraal staan in de workshop 'Van zorgen voor naar ondersteunen van de klant', een van de workshops tijdens de Project!mpulsbijeenkomsten in maart.

Nieuwe publicatie

Het Maaslands model: op zoek naar de zorgwooncorporatie »
In de afgelopen tijd is in opdracht van Arcares en De Open Ankh een haalbaarheidsstudie verricht naar een nieuw fenomeen, de 'zorgwooncorporatie'. Deze zou als specialist in vastgoed rond wonen en zorg moeten kunnen opereren op het grensvlak van beide sectoren. In Oss hebben woningcorporatie BrabantWonen en zorgorganisatie Zorg voor Ouderen Maasland (ZVOM) een nieuw model voor de zorgwooncorporatie ontwikkeld. Hiervoor wordt een nieuwe organisatie opgericht. In dit artikel een beschrijving van het 'Maaslands model'.

Nieuwsoverzicht

Levensloopbestendige woningen

Lobby ANBO-vrijwilligers voor ouderenwoningen »
Vrijwilligers van de bond ANBO voor 50-plussers gaan bij gemeenten pleiten voor meer voor ouderen geschikte woningen, waarvan er tot 2015 nog 395.000 extra nodig zijn.

VNG: bredere opgave wonen, welzijn, zorg »
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onderschrijft het pleidooi van Aedes, Arcares, Z-org en MOgroep voor een bredere formulering van de opgave voor wonen, welzijn en zorg. De VNG verwijst daarbij ook naar onderzoek van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.

Lokaal loket

Apeldoorn opent Wmo-loket »
Burgers van de gemeente Apeldoorn kunnen voortaan met vragen over wonen, zorg en welzijn terecht bij het zogenaamde Wmo-loket. Het Portaal is de naam van dit lokale loket dat op 8 februari officieel haar deuren opende.

Wijkservicecentrum

Wijksteunpunten in Noord-Holland »
De provincie Noord-Holland heeft de brochure 'Wijksteunpunten in Noord-Holland; bouwstenen voor brede wijksteunpunten' uitgebracht. De brochure bundelt ervaringen die zijn opgedaan bij het realiseren van een wijksteunpunt en beschrijft een aantal voorbeelden in Noord-Holland en daarbuiten.

Regelgeving en financiering

Wmo door Tweede Kamer aangenomen »
De Tweede Kamer heeft dinsdag 14 februari 2006 ingestemd met het wetsvoorstel Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).


Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is hét informatiepunt voor kennis op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het ondersteunt zorgorganisaties en woningcorporaties bij de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes vereniging van woningcorporaties en ActiZ organisatie van zorgondernemers. Kennispartners zijn RIBW Alliantie en VGN. Meer info: kcwz.nl

Klik als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.