Nieuwsbrief Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg, 10 mei 2006

Indien u deze nieuwsbrief niet juist ontvangt, ga dan naar https://kcwz.nl/nieuwsbrieven/20060510.html

Bijeenkomsten

Themamiddag Lokaal loket »
Het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert op dinsdag 13 juni de themamiddag 'Lokaal loket: schakelpunt tussen vraag en aanbod?'. Op deze middag komt de rol aan bod die woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en andere belanghouders kunnen spelen in ontwikkeling en praktijk van het lokale loket. U kunt zich nu inschrijven voor de middag.

Excursie Bouwen voor wonen, zorg en onderwijs »
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de excursie naar drie complexen waar wonen, zorg en welzijn is gecombineerd met onderwijs. Het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert deze excursie op woensdag 14 juni. Tijdens de excursie kunt u voorbeelden van bouwwerken voor jong en oud met eigen ogen gaan zien en in gesprek gaan met de betrokken projectleiders, opdrachtgevers en architecten.

Nieuwe publicaties

Woningtoewijzing in Noord-Kennemerland »
In een aantal artikelen zal het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg de komende tijd aandacht geven aan de relatie tussen geschikte woningen en de wijze waarop deze bij de juiste doelgroep terecht komen. Als eerste is het systeem van woningtoewijzing voor ouderen in de regio Noord-Kennemerland beschreven. In deze regio worden geschikte woningen meegenomen binnen het reguliere systeem, waarbij voor Alkmaar nog een afzonderlijk transferpunt is opgezet voor woningen voor bijzondere doelgroepen.

Nieuwsoverzicht

Trends wonen en zorg

Woongemeenschappen voor ouderen populair »
Op verschillende locaties in Nederland verschijnen wooncomplexen waar groepen ouderen samen wonen. Zo krijgen Indische ouderen binnenkort een eigen wooncomplex in Zwolle. De ervaring leert dat projecten die ontstaan uit eigen initiatief van bewoners de meeste kans van slagen hebben.

Woonzorgzones

Informatiepakket Woonservicewijken »
De Amsterdamse stuurgroep wonen-zorg-dienstverlening heeft een informatiepakket ontwikkeld voor het opzetten van woonservicewijken. De informatie is ontwikkeld voor Amsterdamse projecten maar initiatiefnemers elders in het land kunnen er ook hun voordeel mee doen.

Levensloopbestendige woningen

Serviceflat 21ste eeuw gepresenteerd »
In Den Haag is de Serviceflat van de 21ste eeuw gepresenteerd. Het project combineert breedbandtechniek met woondiensten voor ouderen. De Serviceflat van de 21ste eeuw is een initiatief van woningcorporatie Vestia en het CoornhertCentrum voor wonen, zorg en welzijn.

Kleinschalig wonen

Ervaringen domotica dementerenden beschikbaar »
Domotica in groepswonen voor mensen met dementie is nog geen gesneden koek. Dat is één van de ervaringen met het realiseren en gebruiken van domotica voor deze doelgroep. De ervaringen zijn opgedaan in het Leo Polakhuis te Amsterdam en Molenkwartier te Maassluis en zijn nu beschikbaar in een rapport.

Domotica Aansluit Punt als centrale schakel »
Het domotica-concept DAP biedt de mogelijkheid alle aansluitpunten in woningen via een centraal punt te verbinden met alle infrastructuur naar de woning toe (telefoon, internet en kabel). In de huidige generatie domotica-woningen kan alarmeringsapparatuur alleen communiceren met een alarmcentrale van hetzelfde merk. Doordat het DAP-concept gebaseerd is op open standaarden en open source kunnen andere systemen hier relatief makkelijk op aansluiten.

Zorghotel

Verzekeraar maakt afspraken met hotels »
Zilveren Kruis Achmea en het Maaslandziekenhuis in Sittard-Geleen bieden met hotels luxe arrangementen voor patiënten die een heup- of knieoperatie ondergaan. De verzekeraar, het ziekenhuis, Chateau St Gerlach te Houthem en Heuvelland Hotels in Zuid-Limburg hebben een 7-daags vitaliteits- en herstelarrangement ontwikkeld.

Regelgeving en financiering

Cliëntenparticipatie bij gemeenten gering »
Slechts een kwart van de gemeenten betrekt cliënten- en patiëntenorganisaties bij hun beleid. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport 'Advisering over maatschappelijke ondersteuning' dat het Verwey-Jonker Instituut heeft uitgebracht. Het Lorep, het Landelijke Overleg van Regionale Patiënten/Consumentenplatforms, is opdrachtgever.

Concept modelverordening Wmo beschikbaar »
Op 23 mei 2006 stuurt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de definitieve modelverordening Wmo en de toelichting aan gemeenten. De concept modelverordening en de toelichting zijn al beschikbaar via de website van de VNG.

Kortdurende huishoudelijke zorg ook naar Wmo »
Ook de kortdurende huishoudelijke verzorging gaat naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat blijkt uit de antwoorden van VWS op de eerste vragenronde van de Eerste Kamer betreffende de Wmo. Eerder leek VWS van plan deze kortdurende huishoudelijke zorg onder te brengen in de Zorgverzekeringswet.


Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is hét informatiepunt voor kennis op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het ondersteunt zorgorganisaties en woningcorporaties bij de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes vereniging van woningcorporaties en ActiZ organisatie van zorgondernemers. Kennispartners zijn RIBW Alliantie en VGN. Meer info: kcwz.nl

Klik als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.