Nieuwsbrief Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg, 24 mei 2006

Indien u deze nieuwsbrief niet juist ontvangt, ga dan naar https://kcwz.nl/nieuwsbrieven/20060524.html

Bijeenkomsten

Themamiddag Lokaal loket »
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de themamiddag 'Lokaal loket: schakelpunt tussen vraag en aanbod?'. Het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert deze middag op dinsdag 13 juni. Tijdens de themamiddag komt de rol aan bod die woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en andere belanghouders kunnen spelen in ontwikkeling en praktijk van het lokale loket.

Nieuwsoverzicht

Arcares en Z-org fuseren tot ActiZ »
De brancheorganisaties uit de zorg Arcares en Z-org gaan per 1 juli 2006 samen verder onder de naam ActiZ. Door de krachten te bundelen, wordt het mogelijk om optimaal op maatschappelijke vraagstukken in te spelen. Z-org was al als kennispartner verbonden aan het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.

Kleinschalig wonen

SnoezelThuis wint architectuurprijs gehandicaptenzorg »
Met het ontwerp SnoezelThuis heeft Wiegerinck Architecten de eerste prijs gewonnen in de ideeënprijsvraag 'Hetzelfde, maar dan anders', die georganiseerd is door het College bouw zorginstellingen. De jury noemt dit ontwerp een moderne vertaling van het klassieke 'Hollandse' woningmodel, vindingrijk en boeiend in zijn eenvoud.

Regelgeving en financiering

Overgangsprotocol huishoudelijke verzorging »
Met de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt de huishoudelijke verzorging overgeheveld van de AWBZ naar de Wmo. Het Ministerie van VWS, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Zorgverzekeraars Nederland hebben een overgangsprotocol ontwikkeld om de overgang van huidige cliënten huishoudelijke verzorging zorgvuldig te laten verlopen.

Overleg over regeling zorginfrastructuur »
Recentelijk hebben de brancheorganisaties in de AWBZ overleg gehad met VWS, CTG/ZAio, Bouwcollege en Zorgverzekeraars Nederland over de stand van zaken rond de regeling zorginfrastructuur. Daaruit bleek dat het aantal aanvragen om gebruik te maken van deze beleidsregel op dit moment nog beperkt is.


Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is hét informatiepunt voor kennis op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het ondersteunt zorgorganisaties en woningcorporaties bij de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes vereniging van woningcorporaties en ActiZ organisatie van zorgondernemers. Kennispartners zijn RIBW Alliantie en VGN. Meer info: kcwz.nl

Klik als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.