Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, 20 juli 2006

Indien u deze nieuwsbrief niet juist ontvangt, ga dan naar https://kcwz.nl/nieuwsbrieven/20060720.html

Bijeenkomsten

Cursus Samenwerking van KCWZ en ROI »
Samen met het Rijksopleidingsinstituut ROI start het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg in september 2006 op drie locaties de meerdaagse cursus Samenwerken aan wonen, welzijn en zorg. De cursus is bedoeld voor medewerkers van woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties die betrokken worden bij samenwerkingsprojecten op het terrein van wonen, welzijn en zorg.

Themamiddag De waarde van de servicewijk »
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert in samenwerking met de Kopgroep, op donderdag 14 september de themamiddag 'De waarde van de servicewijk: kosten en opbrengsten van een gebiedsgerichte aanpak wonen, welzijn en zorg'. De middag is bestemd voor projectleiders woonzorgzones en hun samenwerkingspartners in wonen, welzijn en zorg.

Themamiddag Woningcorporaties en de eerste lijn »
Wat kunnen woningcorporaties en de georganiseerde eerste lijn voor elkaar betekenen bij de ontwikkeling van gezondheidscentra? Deze vraag staat centraal in de themamiddag op 5 oktober a.s., georganiseerd door de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG) en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.

Project!mpulsbijeenkomsten november 2006 »
Ook dit najaar komt de Project!mpuls voor wonen met zorg en welzijn weer naar u toe met nieuwe series inleidingen en workshops. In opdracht van de drie branche-organisaties Aedes, ActiZ (voorheen Arcares en Z-org) en MOgroep organiseert het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg in november vier Project!mpuls-themadagen verspreid over het land. De onderwerpen voor deze dagen zijn nu bekend.

Nieuwsoverzicht

Klant in beeld

Kenniscentrum heeft Klant in beeld »
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft een nieuw thema op de website: Klant in beeld. De klant kiest meer en meer zelf hoe hij wonen, welzijn en zorg vormgegeven wil hebben en neemt zelf het heft in handen om woonzorgarrangementen te realiseren. Voor aanbieders betekent dit dat het belangrijker wordt om goed te weten wat de klant wil en om flexibele arrangementen te ontwikkelen.

Trends wonen en zorg

Leefbaarheid als ambacht »
'Leefbaarheid als ambacht: sociale tactieken en strategieën van een wooncorporatie', luidt de titel van de onlangs verschenen brochure door het NIZW Sociaal Beleid in samenwerking met woningcorporatie Portaal te Leiden. De brochure is gebaseerd op veldonderzoek dat bij Portaal is gedaan en laat zien hoe leefbaarheid structureel aangepakt kan worden.

Zorghotel

Zorghotel in Rotterdam dankzij transferafdeling »
Dankzij het succes van de transferafdeling realiseren De Stromen en het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam samen het ZorgHotel op het terrein van het ziekenhuis. Naar verwachting opent het ZorgHotel in 2007 zijn deuren.

Regelgeving en financiering

Lijst technologische zorginfrastructuur bekend »
Het Bouwcollege heeft de lijst financiering technologische voorzieningen (domotica) gepubliceerd. De lijst maakt duidelijk welke voorzieningen vanuit de beleidsregel Zorginfrastructuur kunnen worden gefinancierd.

Nu ook Wmo-site voor publiek »
VWS start de publiekscampagne voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) met een website. Op de website www.info-wmo.nl staat informatie over de grote lijnen van de Wmo. Op de website staat onder andere informatie over de prestatievelden van de Wmo, eigen bijdrage, veelgestelde vragen en een link naar de overzichtspagina van gemeente-sites.

Zelfde bouwkundige eisen voor alle KDC’s »
Het College Bouw Zorginstellingen (CBZ) heeft in maart 2006 bouwkundige kwaliteitseisen ontwikkeld voor de KDC’s, dagcentra voor kinderen met een verstandelijke en meervoudige beperking. Nu is geconcludeerd dat deze bouwkundige kwaliteitseisen van toepassing zijn op alle kinderdagcentra (KDC’s) voor kinderen met een beperking.


Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is hét informatiepunt voor kennis op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het ondersteunt zorgorganisaties en woningcorporaties bij de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes vereniging van woningcorporaties en ActiZ organisatie van zorgondernemers. Kennispartners zijn RIBW Alliantie en VGN. Meer info: kcwz.nl

Klik als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.