Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, 14 september 2006

Indien u deze nieuwsbrief niet juist ontvangt, ga dan naar https://kcwz.nl/nieuwsbrieven/20060914.html

Bijeenkomsten

Werkconferentie Kijkpunten kleinschalig wonen op 13 december 2006 »
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, het werkprogramma Wonen met Dementie en NIZW Centrum Kleinschalig Wonen organiseren een werkconferentie over de visie op kleinschalig wonen en presenteren een instrument voor visievorming binnen uw eigen organisatie.

Overige bijeenkomsten

Cursus Samenwerking van KCWZ en ROI in najaar 2006 »
Themamiddag Woningcorporaties en de eerste lijn op 5 oktober 2006 »
Project!mpulsbijeenkomsten november 2006 » (inschrijving start 19 september)

Nieuwsoverzicht

Trends wonen en zorg

Woonsituatie verstandelijk gehandicapten »
De meeste verstandelijk gehandicapten in Nederland wonen in een voor hen geschikte woonvorm, aldus het Sociaal Cultureel Planbureau in het onlangs verschenen rapport 'Juist beschermd. Determinanten van de woonsituatie van volwassen verstandelijk gehandicapten'.

Lokaal loket

RIBW en Woonpunt openen woonzorgwinkel »
De RIBW (Regionale Instelling voor Beschermde Woonvormen) en Woningcorporatie Woonpunt in het zuiden van Limburg hebben gezamenlijk een woonzorgwinkel geopend. De winkel, 'Roos' genaamd, biedt een breed pakket diensten en producten aan op het terrein van wonen, zorg en welzijn.

Zorghotel

Bouw zorgrecreatiewoningen in Midwolda »
Midwolda (provincie Groningen) krijgt recreatiewoningen die alle toegankelijk zijn voor mensen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben. Indien nodig kan ook zorg geleverd worden.

Regelgeving en financiering

Bouwen met de WTZi voor woningcorporaties »
Het College bouw zorginstellingen organiseert informatiebijeenkomsten voor directies en management van corporaties over Bouwen met de WTZi. De eerstvolgende bijeenkomst waar nog op ingetekend kan worden, is op maandag 27 november.


Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is hét informatiepunt voor kennis op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het ondersteunt zorgorganisaties en woningcorporaties bij de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes vereniging van woningcorporaties en ActiZ organisatie van zorgondernemers. Kennispartners zijn RIBW Alliantie en VGN. Meer info: kcwz.nl

Klik als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.