Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, 27 september 2006

Indien u deze nieuwsbrief niet juist ontvangt, ga dan naar https://kcwz.nl/nieuwsbrieven/20060927.html

Bijeenkomsten

Project!mpulsbijeenkomsten november 2006 »
Graag nodigen wij u uit in november deel te nemen aan een nieuwe serie Project!mpulsbijeenkomsten op verschillende locaties in het land over actuele onderwerpen rond wonen, welzijn en zorg. Ook nu weer organiseert het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg de informatieve en praktijkgerichte themadagen in opdracht van Aedes, ActiZ en de MOgroep. Ook de twee kennispartners van het Kenniscentrum, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de RIBW Alliantie, zijn bij de voorbereiding betrokken. U kunt zich nu aanmelden voor de bijeenkomsten.

Overige bijeenkomsten

Themamiddag Woningcorporaties en de eerste lijn op 5 oktober 2006 »
Werkconferentie Kijkpunten kleinschalig wonen op 13 december 2006 »

Nieuwe publicaties

Financieringsmogelijkheden AWBZ voor een multifunctioneel centrum »
In wijkservicecentra worden vaak extramurale en intramurale functies gecombineerd tot multifunctionele centra. Zo wordt extramurale zorginfrastructuur vaak gecombineerd met ruimten voor bijvoorbeeld dagverzorging of intramuraal verblijf die via de AWBZ worden bekostigd. Deze publicatie geeft zorgaanbieders inzicht in de financieringsmogelijkheden die de AWBZ biedt om bij te dragen aan de exploitatie van multifunctionele centra. Bureau HHM heeft daarvoor alle mogelijke bronnen van de AWBZ op een rij gezet. Via een voorbeeld wordt dit toegelicht.

Nieuwsoverzicht

Woonzorgzones

De waarde van de servicewijk start pilots »
"Als we de waardecreatie van zorg en welzijn in wijken en buurten meer in de vingers krijgen, dan kunnen partijen meer en gerichter investeren". Dat stelt Daniëlle Harkes van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Samen met de Kopgroep Maatschappelijke Voorzieningen en Vastgoed werd op 14 september 2006 de Waarde van de Servicewijk tegen het licht gehouden op een druk bezochte bijeenkomst in het prachtige Sanatorium Zonnestraal te Hilversum.

Klant in beeld

Eerste thuishuis voor ouderen op komst »
'Een soort studentenhuis voor eenzame ouderen', zo luidt de omschrijving van het eerste thuishuis voor ouderen in Nederland. Er zijn concrete plannen om nog dit jaar een thuishuis voor ouderen in Eindhoven te openen. Vijf alleenstaande 65-plussers gaan in het huis samenwonen.

LPB-Award voor innovatief participatieproject »
LPB, platform voor wijkgericht werken, reikt ook dit jaar de LPB-Award uit aan een innovatief participatieproject. Dit jaar staat de prijs in het teken van Wmo-prestatieveld 1, het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten.

Prijsvraag Zilveren Woonladder verlengd »
De indieningstermijn voor de prijsvraag De Zilveren Woonladder - gericht op initiatieven rond passende huisvesting voor groepen aan de onderkant van de woningmarkt - is verlengd tot vrijdag 6 oktober 2006. De ministeries van VROM en VWS geven potentiële indieners twee weken extra om met een goed onderbouwd voorstel te komen.

Regelgeving en financiering

Wonen-Zorg in Rijksbegroting 2007 »
De begrotingen van VWS en VROM laten op vlak van wonen en zorg een bestendige lijn zien. Grootste nieuws is de financiële invulling van de Wmo, de verantwoordelijkheden die VWS neemt voor het laten functioneren van vrijwilligers en mantelzorgers (richting een civil society) en het geld dat uitgetrokken wordt voor kwaliteitsverbetering van verpleeghuizen.


Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is hét informatiepunt voor kennis op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het ondersteunt zorgorganisaties en woningcorporaties bij de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes vereniging van woningcorporaties en ActiZ organisatie van zorgondernemers. Kennispartners zijn RIBW Alliantie en VGN. Meer info: kcwz.nl

Klik als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.