Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, 11 oktober 2006

Indien u deze nieuwsbrief niet juist ontvangt, ga dan naar https://kcwz.nl/nieuwsbrieven/20061011.html

Bijeenkomsten

Project!mpulsbijeenkomsten november 2006 »
Over vier weken start een nieuwe serie Project!mpulsbijeenkomsten op verschillende locaties in het land over actuele onderwerpen rond wonen, welzijn en zorg. In deze serie komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: 'Wmo: de stand van zaken', 'Wonen voor mensen met dementie en hun partner', 'RIBW's en buurtbeheer', 'Zicht op de klant' en 'Welzijn en zorg, samen sterk in multifunctionele accommodaties'.

Nieuwe publicatie

Redeneer- en rekenmodel Areadne beschikbaar »
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg brengt het langverwachte redeneer- en rekenmodel Areadne op de markt. Het Kenniscentrum financierde de ontwikkeling van dit programma voor investeren in wonen, zorg en welzijn. Het redeneer- en rekenmodel Areadne helpt samenwerkende partijen om op een snelle en transparante manier hun plannen voor de realisatie of transformatie van vastgoed te optimaliseren. U kunt Areadne nu bestellen.

Nieuwsoverzicht

Levensloopbestendige woningen

Mantelzorgwoning, een alternatieve woonvorm »
Mantelzorgwoningen kunnen een alternatief bieden voor mensen die een zorgvraag hebben en een beroep kunnen en willen doen op de omgeving. In Eindhoven is onlangs een mantelzorgwoning geplaatst door woningcorporatie Wooninc. De woning is ontworpen door de Meeuw Bouwsystemen uit Oirschot. In Dokkum en Oirschot zijn ook twee mantelzorgwoningen te zien.

Woonzorgcomplexen

Brandveiligheidsvisie zorggebouwen onduidelijk »
De nieuwe concept-brandveiligheidsvisie voor gebouwen in de gezondheidszorg is nog onduidelijk. Het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid (NIFV, voorheen NIBRA) herziet momenteel de brandveiligheidsvisie in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Met de herziening wil de overheid het juist toepassen van brandveiligheidsvoorzieningen in de extramurale zorg stimuleren.

Zorghotel

Kijkje in keuken van zorghotels »
De deelnemers aan de themamiddagen zorghotel op locatie hebben méér zin gekregen in het ontwikkelen van een zorghotel. Dat bleek na de twee middagen in het Zotel in Hengelo (Ov) en de Palatijn in Alkmaar. Tijdens de themamiddagen was te zien en te horen wat de mogelijkheden van een zorghotel zijn en hoe dat vorm krijgt. Bovendien ging men met veel praktische tips weer naar huis.

Regelgeving en financiering

RMO biedt drie scenario's voor Wmo »
In het advies 'Inhoud stuurt de beweging' biedt de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling drie scenario's voor het debat over het inhoudelijk vormgeven van de Wmo. De drie scenario's zijn: 'De gemeente aan het roer', 'Stuurman van je eigen leven' en 'De burger en zijn verbanden'.

Nederlandse Zorgautoriteit op 1 oktober gestart »
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is sinds 1 oktober een van de belangrijkste toezichthouders in de gezondheidszorg. Op dat moment is namelijk de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG) ingegaan. Met de invoering van deze wet heeft minister Hoogervorst van VWS de wijziging van het zorgstelsel afgerond.


Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is hét informatiepunt voor kennis op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het ondersteunt zorgorganisaties en woningcorporaties bij de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes vereniging van woningcorporaties en ActiZ organisatie van zorgondernemers. Kennispartners zijn RIBW Alliantie en VGN. Meer info: kcwz.nl

Klik als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.