Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, 25 oktober 2006

Indien u deze nieuwsbrief niet juist ontvangt, ga dan naar https://kcwz.nl/nieuwsbrieven/20061025.html

Bijeenkomsten

Project!mpulsbijeenkomsten november 2006 »
In november organiseert het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg opnieuw vier themadagen op verschillende locaties in het land over actuele onderwerpen rond wonen, welzijn en zorg. In deze serie komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: 'Wmo: de stand van zaken', 'Wonen voor mensen met dementie en hun partner', 'RIBW's en buurtbeheer', 'Zicht op de klant' en 'Welzijn en zorg, samen sterk in multifunctionele accommodaties'. U kunt zich nog aanmelden.

Nieuwe publicatie

Antwoord op vragen Wmo in Aedes-publicatie »
De antwoorden op veelgestelde vragen over gevolgen van de Wmo voor woningcorporaties zijn vanaf nu terug te vinden in de nieuwe Aedes-publicatie '92 vragen over WMO'.

Nieuwsoverzicht

Levensloopbestendige woningen

'Buuf Overal Thuis' van start »
Zestig senioren in Utrecht kunnen het komende anderhalf jaar kosteloos gebruik maken van diverse domoticaproducten binnen het project 'Buuf Overal Thuis'. Het project maakt deel uit van het project 'Toekomst Thuis' van de provincie Utrecht en is 29 september van start gegaan.

Wijkservicecentrum

Handleiding Multifunctionele centra »
Bij het opzetten en beheer van multifunctionele centra komt heel wat kijken. Vrijwilligers uit Flevoland en het Selby District in Groot-Brittannië hebben onlangs een aantal tips op papier gezet in de gids 'Multifunctionele Centra voor een Leefbaar Platteland'.

Klant in beeld

Interculturalisatie in ouderenzorg nodig »
Staatssecretaris Ross benadrukte tijdens een debatbijeenkomst over interculturalisatie in de ouderenzorg dat het belangrijk is om meer allochtone jongeren aan het werk te krijgen in de zorg. Ze zegde subsidie toe voor een project - ingediend door ActiZ - om allochtone jongeren te interesseren voor een baan in de zorg. Tijdens de Project!mpulsbijeenkomsten in november, gaat één van de ochtendsessies over nieuwe initiatieven rond wonen, zorg en welzijn voor allochtone ouderen.

Regelgeving en financiering

Ongewenste effecten invoering Wmo »
ActiZ signaleert ongewenste effecten bij de invoering van de Wmo. De branche raakt medewerkers kwijt en consumenten worden beperkt in hun keuzevrijheid. De Tweede Kamer bespreekt op 26 oktober de voortgang van de Wmo. ActiZ dringt bij de Tweede Kamer aan op maatregelen.


Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is hét informatiepunt voor kennis op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het ondersteunt zorgorganisaties en woningcorporaties bij de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes vereniging van woningcorporaties en ActiZ organisatie van zorgondernemers. Kennispartners zijn RIBW Alliantie en VGN. Meer info: kcwz.nl

Klik als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.