Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, 10 januari 2007

Indien u deze nieuwsbrief niet juist ontvangt, ga dan naar https://kcwz.nl/nieuwsbrieven/20070110.html

Databank Wonen-Zorg

Actualisatie Databank Wonen-Zorg »
De Databank Wonen-Zorg biedt een overzicht van woonzorgzones, woonzorgcomplexen en kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie in Nederland. Op dit moment actualiseert het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg de woonzorgzones en woonzorgcomplexen in de databank. U kunt uw projecten zelf actualiseren en ook nieuwe projecten aanmelden.

Bijeenkomsten

Cursus Samenwerken van KCWZ en ROI »
Aanmeldingen zijn nog mogelijk voor deelname aan de meerdaagse cursus 'Samenwerken aan wonen, welzijn en zorg', die het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg samen met het Rijksopleidingsinstituut ROI in januari en februari organiseert.

Project!mpulsbijeenkomsten april met Wmo en VNG »
Het Kenniscentrum organiseert de Project!mpulsthemabijeenkomsten dit voorjaar in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat centraal.

Nieuwe publicaties

Samen bouwen aan eerstelijns gezondheidscentra »
Op 5 oktober 2006 organiseerden de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG) en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg een studiemiddag over betrokkenheid van corporaties bij de bouw van eerstelijns gezondheidscentra. De middag liet deelnemers, voor een groot deel afkomstig uit de eerstelijn, kennismaken met de plussen en minnen van een bouwproces samen met een woningcorporatie.

Medezeggenschap in servicewijken »
Hoe worden cliënten betrokken bij de servicewijk? Zijn er goede voorbeelden van geïntegreerde manieren van inspraak in een servicewijk? Deze vragen aan het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg waren aanleiding voor een korte verkenning naar medezeggenschap in servicewijken. De resultaten zijn te lezen in het nieuwe artikel 'Medezeggenschap anno nu'.

Demoversie van Areadne beschikbaar »
Belangstellenden voor Areadne, het redeneer- en rekenmodel voor investeringen in wonen, welzijn en zorg, kunnen het programma nu eerst leren kennen met de gratis demoversie.

Nieuwsoverzicht

Trends wonen en zorg

Burenhulp, praktisch en goed voor de buurt »
Beter een goede buur dan een verre vriend, zo luidt een oud gezegde. Twee nieuwe projecten in ons land nemen de uitdrukking als uitgangspunt en richten zich op het inschakelen van buren om mensen te helpen met praktische klussen. Het tweede doel is om de sociale cohesie in de wijk te vergroten.

Woonzorgzones

Van verzorgings-staat naar verbindings-stad »
"Als we het recent verschenen, zeer intrigerende WRR-advies 'De verzorgingsstaat herwogen' mogen geloven, dan staat de servicewijken in Nederland een glorieuze toekomst te wachten", aldus Nico de Boer, beleidschrijver en al een aantal jaar nauw betrokken bij de ontwikkeling van wijkgericht werken bij gemeenten.

Levensloopbestendige woningen

Opplussen woningen oudere eigenaar-bewoners »
Het ministerie van VROM en de Verening van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben samen de 'Handreiking opplussen woningen van oudere eigenaar-bewoners' opgesteld. De handreiking geeft gemeenten inzicht in de succes- en faalfactoren van gemeentelijke opplusprojecten voor oudere eigenaar-bewoners.

Kleinschalig wonen

Limburg onderzoekt kleinschalig wonen »
De Universiteit Maastricht onderzoekt de effecten van kleinschalig wonen voor mensen met dementie. Anders dan eerder onderzoek richt dit onderzoek zich ook op woonvormen die dicht bij het verpleeghuis gesitueerd zijn. De eerste resultaten worden eind 2007 verwacht.

Regelgeving en financiering

Subsidie voor Gelderse woonzorgprojecten »
De provincie Gelderland heeft onlangs subsidies toegekend aan Kulturhusen in Afferden en Oene. Ook de gemeente Duiven krijgt een subsidie voor het ontwikkelen van een woonservicegebied. De drie projecten krijgen elk € 580.000.


Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is hét informatiepunt voor kennis op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het ondersteunt zorgorganisaties en woningcorporaties bij de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes vereniging van woningcorporaties en ActiZ organisatie van zorgondernemers. Kennispartners zijn RIBW Alliantie en VGN. Meer info: kcwz.nl

Klik als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.