Provincie Friesland zet Sociale Atlas online

14-07-2005

De Provincie Friesland heeft onlangs de Friese Sociale Atlas op haar website geplaatst. Dit is een digitale databank met gegevens over de sociale staat van de provincie. De provincie Friesland heeft de Atlas ontwikkeld, omdat er behoefte was om op één plek cijfermateriaal rond de sociale staat van deze provincie te hebben.

De Sociale Atlas heeft informatie in de vorm van tabellen en kaarten over zaken als de vraag naar zorg, voorzieningenniveau, het aantal vrijwilligers en leeftijdsopbouw. De site is opgedeeld in vijf thema's: diversiteit, modern burgerschap, vermaatschappelijking van de zorg, leefbaarheid en veiligheid en jeugd. Onder het thema vermaatschappelijking van de zorg zijn diverse onderwerpen, zoals 'behoefte en ontwikkeling woonzorgvormen', te vinden.

Kijk op de website: www.fryslan.nl/socialeatlas voor meer informatie.


zoeken in 118 websites