Toename bouwproductie in zorgsector

15-08-2005

Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) verwacht een toename van de bouwproductie in de zorgsector. De uitgaven van de zorgsector aan de eigen huisvesting stijgen dit jaar met 20 procent. Dit staat geschreven in het kersverse rapport 'Bouwen voor de gezondheids- en welzijnszorg', uitgebracht door het EIB.

De bouwuitgaven van de zorginstellingen zijn in 2005 gegroeid naar in totaal 800 miljoen euro. Deze piek is vooral te danken aan een groot aantal ziekenhuisprojecten. Na dit topjaar zullen de uitgaven rond de 650 miljoen euro per jaar uitkomen, hetgeen een relatief hoog bedrag is. De investeringen zijn noodzakelijk, omdat de huidige huisvesting niet meer aan de moderne eisen voldoet. Bovendien neemt de vraag naar zorg toe door de vergrijzing.

De grootste investeringen worden de komende jaren gedaan door verpleeg- en verzorgingshuizen. Zij investeren vooral in nieuwbouw en uitbreiding van de capaciteit. Bij ziekenhuizen gaat het met name om investeringen voor renovatie en onderhoud. Zorginstellingen in ons land zijn jaarlijks rond de 2 miljard euro kwijt aan de eigen huisvesting. Dat is 1,5 procent van alle bouwproductie.

Meer informatie over het rapport kunt u vinden op de website van het EIB.


zoeken in 118 websites