VWS-brochure extramuraal verzorgingshuis

13-09-2005

VWS presenteert in een brochure voorbeelden van geslaagde extramuralisering van verzorgingshuizen. Op sloop van het verzorgingshuis volgt nieuwbouw van woningen.

In de zes voorbeelden zijn de oude verzorgingshuizen, die niet meer aan de kwaliteitseisen van nu voldeden, vervangen door ruime zelfstandige woningen. De bewoners krijgen de zorg thuis vanuit dienstencentra die worden geëxploiteerd door de zorgorganisaties die voorheen het verzorgingshuis beheerden. De eerste bewoners zijn tevreden over de ruimte, de kwaliteit en het comfort.

Voor de bouw van de nieuwe woningen werkten de zorgorganisaties samen met woningcorporaties. Ook werden andere zorgorganisaties en welzijnsorganisaties ingeschakeld bij de ontwikkeling van de projecten.

Lees het persbericht van het Ministerie van VWS en de brochure De volledige extramuralisering van het verzorgingshuis.

Voorbeelden Kenniscentrum

Nieuwbouw Huize St. Franciscus te Veendam

Vorig jaar bracht het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg al een rapport uit met vier voorbeelden van extramuralisering van verzorgingshuizen. Eén daarvan, Huize St. Franciscus in Veendam, komt ook voor in de VWS-brochure. Lees het rapport van het Kenniscentrum (pdf, 144 kb) en de vier achterliggende casebeschrijvingen:


zoeken in 118 websites