Bouw- en transformatieopgave - korte beschrijving

Er bestaan verschillende berekeningen en berekeningsmethoden voor het aantal woningen met zorg en welzijnsvoorzieningen dat de komende jaren gerealiseerd moet worden. De berekeningen in het Actieplan Investeren voor de toekomst van de rijksoverheid hebben een formele status. Ook voor de transformatieopgave van intramuraal naar extramuraal zijn berekeningen beschikbaar.

Lokale scenario's verbinden de toekomstige behoefte aan verschillende zorgvormen met cijfers over de behoefte aan verschillende woningtypen.

De transformatieopgave voor de verzorgingshuizen is aanzienlijk. VROM en VWS gaan uit van een vergaande extramuralisering en daardoor een afname van de capaciteit van de verzorgingshuizen met 50 tot 70 %.


zoeken in 118 websites