Areadne, redeneer- en rekenmodel voor investeren in wonen, zorg en welzijn

Woningcorporaties, zorgaanbieders gemeenten en andere partijen werken op veel plaatsen samen bij het realiseren van woonzorgvoorzieningen. Na het sluiten van een intentieovereenkomst of convenant is het zaak te komen tot een optimale inzet van ieders middelen, zoals grond, gebouwen en locaties. Alle deelnemende partijen hebben hun eigen belangen en voorkeuren als het gaat om het ontwikkelen van locaties. Hierdoor wordt vaak niet het optimale resultaat geboekt waar het gaat om kwaliteit, capaciteit en kosten.

Het redeneer- en rekenmodel Areadne helpt samenwerkende partijen om op een snelle en transparante manier hun plannen voor de realisatie of transformatie van vastgoed te optimaliseren.

Transparantie en maatschappelijke winst

logo AreadneAreadne is een nieuw beslissingsondersteunend rekenmodel. Areadne zet in een vroeg stadium – wanneer het gaat om prille planvorming – alle berekeningen helder op een rijtje. Niet alleen de financiële kant van de plannen wordt doorgerekend, maar ook de maatschappelijke winst die de nieuw- of verbouw kan opleveren.

Areadne is met steun van het Aedes-Actiz Kenniscentrum ontwikkeld door professor George de Kam van de Radboud Universiteit Nijmegen, in samenwerking met de Technische Universiteit Delft. Dankzij de nauwe samenwerking met gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders is Areadne een praktisch hulpmiddel geworden.

Het model werkt op basis van een investeringsprogramma en kengetallen. Na invoer van deze gegevens krijgt de gebruiker op elk gewenst moment helder zicht op de voor- en nadelen van de in ontwikkeling zijnde plannen. Dit betekent dat al in een pril stadium wensen kunnen worden getoetst aan de realiteit en kunnen worden bijgesteld op basis van feitelijke gegevens. Deze stapsgewijze aanpak zorgt niet alleen voor stimulering van het creatieve proces, maar biedt per stap helder zicht op de haalbaarheid van de plannen. Omdat partijen vooraf samen de uitgangspunten bepalen, is transparantie verzekerd.

Ontwikkeling Areadne

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft in 2004 en 2005 in Helden en Groningen lopende initiatieven rond de regionale aanpak van de opgave wonen en zorg ondersteund. Areadne is een van de instrumenten die op basis van deze projecten zijn ontwikkeld en uitgetest. Andere instrumenten zijn de planologische kengetallen (pdf, 132 kb) en de Geriscoop De instrumenten kunnen als bouwsteen gebruikt worden bij de ontwikkeling van een regionaal investeringsplan voor wonen en zorg.

In de publicatie over de pilotprojecten van het Kenniscentrum beschrijft Pieter van Haeften van Gerrichhauzen en Partners de stappen om tot een regionaal investeringsplan te komen en gaat hij in op de instrumenten die in deze stappen kunnen worden toegepast. De pilotprojecten dienen hierbij als voorbeeld.
Lees de publicatie Instrumenten voor planvorming in wonen en zorg (pdf, 619 kb).

Verkoopprijs

Areadne is een toepassing van Microsoft Excel. Het programma is uitgebracht op CD-rom. Daarop treft u ook de handleiding aan.

Leden van Aedes, ActiZ en de kennispartners van het Kenniscentrum (de VGN en RIBW Alliantie) krijgen 50% korting op de verkoopprijs van Areadne. De marktprijs van Areadne is € 750 excl. btw. Voor leden van Aedes, ActiZ, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en de RIBW alliantie bedraagt de verkoopprijs van Areadne € 375 excl. btw. Extra exemplaren kosten bij gelijktijdige bestelling € 50 excl. btw voor niet-leden en € 25 excl. btw voor leden van Aedes, ActiZ, VGN en de RIBW Alliantie. De prijzen zijn inclusief verzendkosten.

Bestellen

Het Kenniscentrum heeft voor distributie en facturering van Areadne het organisatiebureau Nestas ingeschakeld.

U kunt Areadne online bestellen via het bestelformulier.
Telefonisch bestellen is ook mogelijk bij bureau Nestas: 036 530 77 00

Demoversie

Als u zich eerst een beeld wilt vormen van de mogelijkheden van Areadne, kunt u gebruik maken van de demoversie. Deze demoversie van Areadne is gratis en volledig functioneel. Het verschil met Areadne is dat de demoversie al (een voorbeeld) van een catalogus bevat. Met deze catalogus kunt u alle mogelijkheden zelf uitproberen. Deze catalogus echter is niet te muteren, dus Areadne is bijvoorbeeld niet voor een eigen project te gebruiken. De bijbehorende handleiding wordt eveneens gratis ter beschikking gesteld.
Download demoversie (xls, 1,1 mb). Kies in het dialoogvenster voor opslaan van het bestand op uw computer.
Download handleiding (pdf, 1,2 mb)

Meer informatie

Meer informatie over Areadne vindt u in een artikel over het rekenmodel of in de presentatie van Areadne tijdens de Project!mpulsbijeenkomsten in maart 2006.
Download artikel (pdf, 32 kb).
Download presentatie (pdf, 1,6 mb).


zoeken in 118 websites