Bouw- en transformatieopgave - praktijk

Instrumenten voor planvorming in wonen en zorg

Het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft in 2004 en 2005 in Helden en Groningen lopende initiatieven rond de regionale aanpak van de opgave wonen en zorg ondersteund. In deze projecten zijn instrumenten voor een regionale aanpak ontwikkeld en uitgetest zoals de planologische kengetallen, de Geriscoop en Areadne. De instrumenten kunnen als bouwsteen gebruikt worden bij de ontwikkeling van een regionaal investeringsplan voor wonen en zorg.

In de publicatie over de pilotprojecten van het Kenniscentrum beschrijft Pieter van Haeften van Gerrichhauzen en Partners de stappen om tot een regionaal investeringsplan te komen en gaat hij in op de instrumenten die in deze stappen kunnen worden toegepast. De pilotprojecten dienen hierbij als voorbeeld.

Met deze publicatie en de conferentie 'Wonen, met zorg gepland' is het project van het Kenniscentrum afgerond.

Lees de publicatie Instrumenten voor planvorming in wonen en zorg (pdf, 619 kb).
Lees meer over de conferentie 'Wonen, met zorg gepland' en het rekenmodel Areadne.

Overige voorbeelden

Op basis van de IWZ-kengetallen werden al eerder integrale lokale plannen opgesteld, o.a. voor Breda en de Utrechtse Vinexwijk Leidsche Rijn.

In opdracht van het Regionaal kennisknooppunt wonen, zorg en welzijn van de Regionale Commissie Gezondheidszorg Zuid-Holland Noord is een ramingsmodel Wonen met zorg ontwikkeld.


zoeken in 118 websites