Bouw- en transformatieopgave - landelijke transformatieopgave

Transformatie verzorgingshuizen

De behoefte aan langer zelfstandig wonen leidt tot extramuralisering en een vermindering van het aantal plaatsen in, vooral verzorgingshuizen. Het beleid van VWS is erop gericht de bouw in de intramurale sfeer te beperken tot de zwaardere verblijfsvoorzieningen, zoals verpleeghuizen met een specialisatie als tweedelijns zorgcentrum. Nu al wordt er steeds minder gebouwd binnen de Wet Ziekenhuisvoorzieningen (WZV). De bestaande verzorgingshuizen zullen op termijn grotendeels of helemaal verdwijnen. Zij worden omgebouwd tot woonzorgcomplex of verpleeghuis of krijgen een bestemming buiten de zorg. Lees meer.

Zorgwooncorporaties

Zorginstellingen brengen steeds vaker hun vastgoed onder in aparte stichtingen. De leden van Arcares bestuderen de mogelijkheden voor oprichting van zorgwooncorporaties, waarin het onroerend goed van de zorgorganisaties is ondergebracht.

Kleinschaligheid binnen AWBZ

Financiering van kleinschalige bouw voor de doelgroepen van de AWBZ blijft voorlopig nog wel mogelijk. Hiervoor is een apart regime ingesteld.


zoeken in 118 websites