Monique Wijnties, foto: Wim IJzendoorn

Monique Wijnties

Monique Wijnties (1965) is adviseur bij het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Het realiseren van wonen en zorg juist als ook intensieve zorg nodig is, is de rode draad in haar werk bij het Kenniscentrum. Haar aandachtsgebieden zijn: het ontwerpprogramma 'Zorg in Woningen', kleinschalig groepswonen, healing environment, zorghotels en eerder ook het tweedelijnszorgcentrum.

Voor zij bij het Kenniscentrum werkte, begeleidde zij nieuwbouw- en verbouwingstrajecten in de gehandicaptenzorg. Veelal betrof het locaties in de wijk die samen met corporaties werden gerealiseerd. Haar streven was dat bewoners en collega's een gebouw zouden treffen waarin het goed wonen en werken is. Zij kon daarbij haar kennis gebruiken die zij opdeed als behandelend ergotherapeut in vepleeghuizen en in een activiteitencentrum voor mensen met een meervoudige handicap. Ook volgde zij aanvullende studies op het terrein van behandelen en adviseren (o.a. woningadvies). 


M.P. (Monique) Wijnties
E-mail:
Telefoon: 030 27 39 764