S M

Hét informatiepunt voor professionals
op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Pleidooi ‘Maak doe-het-zelf-zorg mogelijk’

Regelgeving die aansluit bij de groeiende verantwoordelijkheid van burgers en burgercollectieven. Mogelijkheden voor integrale bekostiging en toegang tot de zorgmarkt. Deze drie elementen vormen de kern van de oproep van het Platform zorgcoöperatieve ontwikkelingen. De oproep is verzonden op 3 december 2013 en onder andere gericht aan de landelijke politiek, zorgverzekeraars en belangenorganisaties.

Regels zoals thuis

Als de verantwoordelijkheid voor zorg meer bij burgers en burgercollectieven terecht komt, dan moet ook de regelgeving mee-veranderen, aldus het platform. Regelgeving moet gericht zijn op procedures en kwaliteit zoals bij mensen thuis gebruikelijk is. Dit is belangrijk omdat er, alleen in Noord-Brabant, al meer dan twintig coöperatieve initiatieven in de zorg gestart zijn, met nog 55 Brabantse en Limburgse dorpen met plannen daarvoor. Een voorbeeld hiervan is Hoogeloon.

VWS moet naar systeem kijken

Het platform doet een oproep aan het ministerie van VWS, als systeemverantwoordelijke, om te kijken naar het geheel van regelgeving: haar eigen regels, de veldnormen van de Inspectie Gezondheidszorg, de aanvullende vereisten van zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten en de zelfnormering van branches, instellingen en beroepsgroepen, alsmede overige vereisten, zoals brandvoorschriften en tabakswetgeving.

Gebiedsgerichte bekostiging

Daarnaast pleit het platform voor samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgcoöperaties om wijk- en dorpsgericht te werken. Daarnaast constateert het Platform dat bestaande en nieuwe wetgeving (AWBZ, WMO, ZVW, LIZ) overwegend gericht is op bestaande instellingen. In wetgeving en uitvoering - door gemeenten en zorgverzekeraars - moet voldoende ruimte en flexibiliteit worden ingebouwd om burgercollectieven en kleinschalige aanbieders in te kopen.

Hoog rendement

Tot slot constateert het platform dat met de sociale beweging voor doe-het-samen-zorg veel maatschappelijk rendement te halen, uit een ‘fractie van de frictiekosten’. Participatie van het rijk in kwaliteits- en kosteneffectiviteitsonderzoek naar zorgcoöperatieve praktijken stelt het Platform zeer op prijs.

14-01-2016 14:10

Meer informatie

Aedes - vereniging van woningcorporaties
Actiz - organisatie van zorgondernemers

D E F