Privaat geld - belanghebbenden

Woonzorgarrangementen in het middensegment kunnen interessant zijn voor de overheid, voor woningcorporaties, voor aanbieders van zorg, voor projectontwikkelaars en institutionele beleggers en niet in de laatste plaats voor ouderen zelf.

Overheid

De overheid heeft belang bij gemengde woonzorgarrangementen omdat hiermee het zelf-financierend vermogen van ouderen wordt aangesproken. Ouderen die voor zichzelf aanvullende zekerheden organiseren, doen voor het wonen en de hotelservice minder een beroep op collectief gefinancierde regelingen. Mogelijk doen zij wel een sterker beroep op de AWBZ door toenemende populariteit van het PGB voor de zorg sec. Van de overheid mag in principe in de fiscale sfeer een stimulerende houding worden verwacht, zoals ook in Engeland het geval is met modellen als shared ownership en extracare fund (zie Praktijk).

Woningcorporaties

Voor woningcorporaties ligt het belang in productdifferentiatie, marktverbreding en een verminderd beroep op het maatschappelijk vermogen (onrendabele toppen).

Zorgaanbieders

Voor de zorgaanbieders geldt eveneens het verondersteld belang van productdifferentiatie en marktverbreding, terwijl de deels private financiering bijdraagt aan het plaatselijk aanwezige draagvlak voor 24-uurs zorg. Hiervan profiteren ook zorgvragers met een lager inkomen en een gering of geen vermogen.

Institutionele beleggers en projectontwikkelaars

Ook institutionele beleggers en projectontwikkelaars hebben belang bij marktverbreding en risicospreiding.

Ouderen

Voor ouderen zelf zijn de nieuwe gemengde woonzorgarrangementen interessant omdat ze tegemoet komen aan hun streven naar meer keuzevrijheid en differentiatie in het aanbod.


zoeken in 118 websites