Privaat geld - korte beschrijving

De komende generatie ouderen heeft meer te besteden. Met name het vermogen dat is opgeslagen in de eigen woning zal een rol van belang gaan spelen. Welke mogelijkheden zijn er voor ouderen die voor zichzelf meer zekerheid willen organiseren op het terrein van wonen, welzijn en zorg? Welke arrangementen tussen huur en koop en tussen publieke en private zorg zijn beschikbaar of in ontwikkeling? Hoe kunnen ouderen eigen geld inzetten voor meer zekerheid, meer woonkwaliteit, meer (financiële) vrijheid, meer zorg? Projecten en initiatieven die dit mogelijk maken worden in dit thema beschreven.

Momenteel is er nog een gat in de woonzorgmarkt tussen de sociale sector en de zeer dure private sector. Maar er dienen zich al meer arrangementen aan die zich richten op het middensegment.


zoeken in 118 websites