Privaat geld - doelgroep

Vormen tussen huur en koop en tussen publiek en privaat gefinancierde vormen van zorg en dienstverlening zijn potentieel interessant voor een groeiende groep ouderen in het middensegment. ActiZ schat dat van de 75-plus huishoudens in 2015 ca. 40% behoort tot deze belangrijke middengroep met een iets hoger inkomen en vermogen, die deels ook zonder huursubsidie kan huren of in staat is om (deels) te kopen in de gemengd privaat/sociale sector.

Aanbodmatrix

Marktsegment Wonen Zorg & Diensten
Klassiek-sociale sector Huren Publiek (AWBZ)
Nieuwe tussenvorm Gemengd arrangement Gemengd arrangement
Klassiek marktsector Kopen Privaat

Tussenvormen wonen

Deze arrangementen zijn potentieel aantrekkelijk voor ouderen die:

  • Niet (geheel) voldoen aan de criteria voor sociale huur
  • Meer kwaliteit (ruimte) wensen dan gebruikelijk in sociale huur
  • Opzien tegen de hoge huur en –verhogingen in de vrije huursector
  • Niet (meer) het risico wensen aan te gaan van vol eigendom
  • Niet (meer) in aanmerking komen voor aftrek van hypotheekrente.

Tussenvormen zorg

Deze arrangementen zijn potentieel aantrekkelijk voor ouderen die:

  • Niet (geheel) voldoen aan de indicatiecriteria voor 24-uurs zorg
  • Meer kwaliteit (service) wensen dan gebruikelijk in de publieke zorgsector
  • Opzien tegen de hoge kosten en onzekere beschikbaarheid van private zorg
  • Niet (voldoende) kunnen profiteren van fiscale aftrekposten voor zorg.

Vraag

De omvang van het marktsegment voor ’gemengde arrangementen’ is moeilijk op voorhand te bepalen, vooral vanwege de onbekendheid onder de ouderen. De belangstelling kan betrekkelijk risicoarm, worden bepaald door een woonzorgcomplex van goede middenklasse-kwaliteit te bouwen en de woningen aan te bieden in drie keuze varianten: huren, kopen of mengvorm.

Hierbij kan vervolgens een modulair samengesteld zorg- en dienstenarrangement worden aangeboden op basis van gemengde bekostiging. Maar er zijn nog nauwelijks voorbeelden voorhanden in het land.


zoeken in 118 websites