Publiek-private samenwerking in wonen-zorg

20-05-2005

Publieke en private partijen moeten meer samenwerken om nieuwe combinaties van wonen, zorg en welzijn aan te bieden aan de ouderen van de toekomst.

Dat schrijven staatssecretaris Ross en minister Dekker (VROM) in het nawoord van de publicatie ‘Nieuwe vormen van samenwerking in wonen, zorg en dienstverlening’ die op 19 mei jl. is verschenen. De bewindslieden constateren dat er weliswaar veel plannen zijn voor publiek-private samenwerking (PPS), maar dat er nog maar weinig praktijkvoorbeelden bestaan.

Om bedrijfsleven en overheid bij elkaar te brengen, willen Ross en Dekker een landelijk kennisnetwerk voor private partijen introduceren waarop ze kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Ook komen er dit jaar drie bijeenkomsten (versnellingkamers) waarin profit- en non-profitpartijen razendsnel tot een ondernemingsplan kunnen komen.
De koepels van private partijen zullen dit jaar betrokken worden bij de uitvoering van het Actieplan "Investeren voor de toekomst". De brancheorganisaties van organisaties in het publieke domein waaronder Aedes, Arcares LVT en MO-groep zijn al betrokken. Door uitbreiding van dit netwerk ontstaat een platform waarin op landelijk niveau publiek-private samenwerking verder vorm gegeven kan worden.

De publicatie ‘Nieuwe vormen van samenwerking in wonen, zorg en dienstverlening’ is de weerslag van een bijeenkomst in oktober 2004 tussen overheid, bedrijfsleven en het Universitair Platform Publiek-Private Samenwerking.

Lees nieuwsbericht VWS

Lees publicatie (pdf, 3,5 mB). De publicatie is ook in boekvorm te bestellen via Uitgeverij Eburon


zoeken in 118 websites