Privaat geld in wonen-zorg - meer informatie

Over de aanpak

Een toekomst voor de serviceflat - juli 2005

Brochure van Mirjam van Immerzeel, dvi Concept & Tekst en J.J. van der Leeuw, NIZW, Innovatieprogramma Wonen en Zorg.
De serviceflat staat onder druk. Het gebouw en de voorzieningen sluiten niet goed aan op de wensen van huidige en potentiŰle bewoners. De huidige bewoners zijn gemiddeld ouder geworden en potentiŰle bewoners stellen andere eisen aan hun woning en aan voorzieningen. Deze brochure beoogt besturen en directies van serviceflats te ondersteunen bij het inslaan van een nieuwe koers.
Lees brochure (pdf 1,5 mb)

Fiscale faciliteiten voor woonzorgvoorzieningen? - oktober 2004

Artikel van RenÚ Stofberg, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Artikel naar aanleiding van rapport 'Fiscale begeleiding van woonzorgvoorzieningen voor ouderen uit de middengroepen'. Dit rapport is het resultaat van een vooronderzoek van het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit in opdracht van het Kenniscentrum. Het beschrijft fiscale faciliteiten die het aanbod woonzorgprojecten zouden stimuleren. Het rapport doet ook aanbevelingen voor nader onderzoek. Lees artikel (pdf, 32 kb)
U kunt ook het volledige rapport downloaden (150 kb).

Verslag ontmoetingsdag 'Nieuwe vormen samenwerking wonen, zorg en dienstverlening' - oktober 2004

Verslag van de ontmoetingsdag 'Nieuwe vormen van samenwerking wonen, zorg en dienstverlening' op 7 oktober 2004 georganiseerd door VROM, VWS en het Universitair Platform Publiek-Private Samenwerking.
Lees verslag (pdf, 389 kb)

Serviceflats voor ouderen, een analyse - april 2004

Rapport van drs. J.J. van der Leeuw, Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn en Innovatieprogramma Wonen en Zorg.
Het Innovatieprogramma Wonen en Zorg (IWZ) heeft in 2003 een onderzoek uitgevoerd onder serviceflats. De serviceflats kampen met twee problemen: leeggekomen woningen zijn soms moeilijk te verkopen of te verhuren en de behoefte aan zorg neemt toe met de stijgende gemiddelde leeftijd van bewoners. Naar aanleiding hiervan werkt het IWZ aan een nieuwe analyse en een gereedschapskist (toolkit) met daarin diverse instrumenten om de positie van serviceflats op de woningmarkt te verstevigen en om de ouder wordende bewoners zolang mogelijk in de serviceflat te laten wonen (zie hierboven, juli 2005).
Lees rapport (pdf, 112 kb)

Marktpartijen investeren in seniorenhuisvesting - januari 2004

Verslag van Erik Schellekens, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Verslag van de Project!mpulsbijeenkomst 'Marktpartijen investeren in seniorenhuisvesting' op 9 december 2003. Ruim 60 mensen uit de corporatiesector, de projectontwikkeling, de zorg en het welzijn wisselden van gedachten over de vraag hoe de groeiende doelgroep van ouderen uit het middensegment in de nabije toekomst bediend kan worden met combinaties van wonen met dienstverlening en zorg.
Lees verslag (pdf, 61 kb)

Over specifieke projecten

Altus advies en ontwikkeling en Altus woonzorgdiensten: Vraaggestuurde projectontwikkeling voor wonen en zorg - november 2005

Artikel van Els de Jong, Bureau voor woononderzoek in opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg
Altus is een integrale projectontwikkelaar voor wonen en zorg in het middensegment. Altus levert nieuwbouwappartementen, waarbij in de splitsingsakte is opgenomen, dat de VvE een speciale taak heeft, namelijk het verlenen van comfort- en zorgdiensten. Altus woonzorgdiensten is een after sales service die bij het appartement geleverd wordt, en die binnen de GIW-regeling voor tien jaar gegarandeerd wordt. Lees artikel (pdf, 178 kb).

Serviceflat Swaenendreef van koop naar huur - maart 2005

Artikel van Erik Schellekens, Aedes Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
De serviceflat als woonvorm voor ouderen bestaat in Nederland al geruime tijd. Zij hebben hun eigen problematiek: de woningmarktpositie staat onder druk, de geboden woonkwaliteit komt vaak niet meer overeen met het verwachtingpatroon van toekomstige bewoners, verkoopbaarheid is problematisch en bewoners en bestuur zijn vaak gemiddeld ouder dan 80. In dit artikel wordt een aansprekend voorbeeld geschetst van een aanpak die de impasse doorbreekt voor serviceflat Swaenendreef in Lisse. Een aanpak die wellicht anderen kan inspireren. Lees artikel (pdf, 110 kb).

AMVEST Home Free - januari 2004

Artikel van Erik Schellekens, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
AMVEST Home Free biedt de mogelijkheid het eigen huis te verkopen en terug te huren. Het product speelt in op de wens van vele senioren om verlost te zijn van de zorgen van het (groot) onderhoud aan de eigen woning, niet te hoeven verhuizen en toch het opgebouwde vermogen in het eigen huis te kunnen gebruiken voor 'leuke dingen'.
Lees artikel (pdf, 53 kb)

Planoform Wonen en Zorg - januari 2004

Artikel van Erik Schellekens, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Planoform Wonen en Zorg ontwikkelt projecten waarin wonen en zorg in combinatie worden aangeboden aan kopers of huurders. De bewoners kunnen Ó la carte gebruik maken van een uitgebreid assortiment aan comfort-, welzijns en zorgdiensten. Een serviceco÷rdinator is aanspreekpunt en bemiddelt voor de dienstverlening.
Lees artikel (pdf, 100 kb)

Torenstad Verzilverd Wonen - november 2003

Artikel van Erik Schellekens, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
De eigenaar-bewoner verkoopt zijn woning aan een corporatie en huurt hem terug. Dat is de kern van het concept van Torenstad Verzilverd Wonen. Het concept komt tegemoet aan de wens van veel oudere eigenaar-bewoners om in hun huis te blijven wonen zonder de last van het eigen onderhoud. Daarnaast biedt het de mogelijkheid het (kleine) pensioen aan te vullen met geld dat nu nog opgesloten zit in de woning. Corporaties in heel Nederland kunnen deelnemen aan het concept van Torenstad Verzilverd Wonen.
Lees artikel (pdf, 69 kb)

De Eigen Huurwoning: een vorm van gedeeld eigendom - maart 2003

Artikel van R.E. Stofberg, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Het model de Eigen Huurwoning is een echte tussenvorm tussen kopen en huren. Wonen Noord-Limburg heeft het model in de praktijk toegepast en er sinds 1997 ervaring mee opgedaan.
Lees artikel (pdf, 71 kb)Voor het bekijken van een pdf-document heeft u Adobe Acrobat Reader nodig. Klik op het icoon hierboven om Adobe Acrobat Reader op te halen en te installeren.


zoeken in 118 websites