Verdeling prestatievelden Wmo over pilot-gemeenten bekend

20-04-2005

In maart werd al bekend welke gemeenten geselecteerd zijn voor de pilots in het ontwikkeltraject van de Wmo. Deze week heeft VWS de verdeling bekend gemaakt van prestatievelden en thema's over de gemeenten.

De verdeling van de proeftuingemeenten over de prestatievelden en thema's is als volgt:

Informatie, advies en cliëntondersteuning:

regio Eindhoven; regio Zuid-Limburg.

Sociale samenhang/leefbaarheid in buurt en wijk:

regierol: Waalwijk; Helden (Kessel, Maasbree en Meijel)
regionale samenwerking: regio Zuidwest Friesland
civil society: gemeente Groningen, regio Eemland
inclusief beleid: Hulst
horizontale verantwoording/interactief beleid: Groningen, Kampen.

Ondersteunen mantelzorg en vrijwilligers:

regierol: regio Midden-Holland
regionale samenwerking: regio Groningen
civil society: Ede-Veenendaal; regio Midden-Holland
horizontale verantwoording/interactief beleid: Ede-Veenendaal.

Het bevorderen van de participatie van mensen met beperkingen:

regierol: Breda, Middelburg
regionale samenwerking: Middelburg
civil society: Hoogeveen
inclusief beleid: Breda.

Het verlenen van voorzieningen aan mensen met beperkingen:

regionale samenwerking: samenwerkingsverband Schermer, Beemster, Zeevang en Graft-De Rijp; regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.
civil society: Utrecht
inclusief beleid: Doetinchem
horizontale verantwoording/interactief beleid: regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.

Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang/verslavingsbeleid/OGGZ:

regierol: Leeuwarden, regio Drechtsteden.
regionale samenwerking: Leeuwarden, regio Drechtsteden.

Relatie Wmo en Wet werk en bijstand:

regierol: Amsterdam.

Nieuwe functies AWBZ (ondersteunende en activerende begeleiding):

Haarlem, Almere, Enschede, Nunspeet.
Staatssecretaris Ross overlegt op korte termijn met de proeftuingemeenten over de mogelijke nieuwe taken 'ondersteunende en activerende begeleiding'. Samen met Zorgverzekeraars Nederland wil Ross kijken hoe deze proeftuinen ingericht kunnen worden, zonder dat het recht op zorg vervalt.

In mei dienen alle geselecteerde gemeenten hun voorstel in bij VWS zodat in juni de pilots kunnen starten.

Lees bericht VWS


zoeken in 118 websites