VNG pleit voor uitstel Wmo

20-04-2005

VNG pleit voor uitstel van de Wmo met een half jaar, voor het direct overhevelen van de gehele huishoudelijke zorg, voor gemeentelijke regie mét zeggenschap op aanpalende terreinen en voor aandacht voor de financiën.

VNG pleit voor deze en andere zaken in een brief aan de vaste Tweede Kamer-commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In de brief beschrijft de VNG in tien punten haar visie op de Wmo.

Om voldoende voorbereidingstijd te hebben pleit VNG zoals gezegd voor het uitstellen van de Wmo met een half jaar. Verder pleit de VNG onder andere voor:

Geen knip in huishoudelijke zorg

Bij aanvang van de Wmo direct starten met de gehele huishoudelijke zorg (en niet alleen de enkelvoudige huishoudelijke zorg) onder de Wmo laten vallen. VWS wil dit voorstel wel in overweging nemen maar is gehouden aan de motie Vietsch. Daarin staat dat op 1 januari 2006 alleen de enkelvoudige huishoudelijk zorg naar de Wmo gaat. Lees meer.

Regie mét zeggenschap.

De VNG pleit voor invloed van gemeenten op drie terreinen die invloed hebben op de vraag naar Wmo-voorzieningen: beslissingen rond AWBZ-indicatiestelling, (des)investeringsbeslissingen in de zorgsector en de realisering van zorg- en ouderenhuisvesting door corporaties.

Financiën

Daarnaast vraagt de VNG ook aandacht voor een blijvend toereikend macro-budget met een onafhankelijk instantie die adviseert over het macro-budget, duidelijkheid over in- en uitvoeringskosten en een uitvoerbare eigenbijdrageregeling.

Lees brief VNG.


zoeken in 118 websites