Overleg Wmo voor meerdere uitleg vatbaar

25-04-2005

De uitkomst van het Algemeen Overleg van de Vaste Kamercommissie VWS van 20 april jl. over de Wmo blijkt door de verschillende partijen anders uitgelegd te worden.

Duidelijk is dat de VNG pleit voor uitstel van de invoering van de Wmo tot 1 juli 2006 én voor het laten vervallen van de gefaseerde overheveling van de huishoudelijke zorg. VNG wil op de datum van 1 juli 2006 starten met de Wmo met de volledige huishoudelijk zorg. De Tweede Kamer wil voor het nemen van een dergelijk besluit beschikken over de uitkomsten van een pilot over de overheveling van alle huishoudelijke zorg uit de AWBZ naar de Wmo. Staatssecretaris Ross heeft toegezegd een dergelijke pilot te ontwikkelen.

Op 20 april was er onvoldoende tijd voor een tweede termijn van het Algemeen Overleg. De afspraken uit het overleg voor zover dit op 20 april gevoerd is, worden door de verschillende partijen anders geïnterpreteerd. Een (stenografisch) verslag van het overleg is (nog) niet beschikbaar.

Het lijkt erop dat op 1 januari 2006 de Wmo zonder overheveling van enige vorm van huishoudelijke zorg uit de AWBZ zou kunnen starten. Mogelijk dat dan per 1 juli 2006 de gehele huishoudelijke zorg aan de Wmo toegevoegd wordt. Of dit het tijdpad en fasering wordt is nog niet duidelijk en is onderwerp van volgend overleg.

Een tweede termijn van het Algemeen Overleg kan op zijn vroegst gepland worden in de tweede helft van mei. Het is waarschijnlijk dat VWS voor die tijd het wetsvoorstel Wmo heeft ingediend bij de Tweede Kamer.

Wij houden u op de hoogte van verschijnen van een stenografisch verslag, agenda Tweede Kamer inzake de Wmo en andere ontwikkelingen betreffende de Wmo.

Lees ook:


zoeken in 118 websites