Kabinet wil alle huishoudelijke zorg per 1 juli 2006 in Wmo

02-05-2005

Staatssecretaris Ross schrijft aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dat het kabinet er voor kiest om de gehele huishoudelijke zorg per 1 juli 2006 onder de Wmo te brengen.

Zorgvuldigheid voor de burger staat voor het kabinet voorop bij de invoering van de Wmo. De Tweede Kamer bepaalt na de resultaten van pilots of de huishoudelijke verzorging in zijn geheel kan overgaan naar de Wmo. Tot dat moment houdt de Tweede Kamer vast aan de motie-Vietsch. Daarin staat dat eerst de mensen die alleen huishoudelijke verzorging nodig hebben met de Wmo in aanraking komen. Pas als dat goed zou gaan, zouden ook mensen met andere AWBZ-hulp hun huishoudelijke hulp uit de Wmo krijgen.

Lees meer.


zoeken in 118 websites