Overleg Kamercommissie Wmo

25-05-2005

De vragen zijn beschikbaar die zijn gesteld in de eerste termijn van het Algemeen Overleg van de vaste Kamercommissie van VWS over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) op 20 april 2005.

Donderdag 26 mei 2005 volgt de tweede termijn. Het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg brengt u via een nieuwsbericht op de hoogte van de uitkomst van dit overleg.

Vragen eerste termijn.


zoeken in 118 websites