Toetsingscriteria pilots huishoudelijke verzorging

16-06-2005

Op aandringen van de Tweede Kamer gaat VWS in het kader van de voorbereidingen op de Wmo pilots organiseren over de huishoudelijke verzorging. Op 13 juni jl. zette de staatssecretaris in een brief uiteen hoe de toetsingscriteria voor deze pilots eruit zien.

De opzet van de pilots is als volgt: op basis van echte AWBZ-klanten wordt in de pilots getoetst of de gemeenten ook bij complexe problematiek in staat zijn de meervoudige huishoudelijke verzorging uit te voeren. Het resultaat van de pilots zal zijn een set afspraken tussen partijen. Deze afspraken zullen op papier getoetst worden aan de hand van de volgende criteria:

Daarnaast zullen de afspraken worden getoetst aan de hand van concrete casussen van mensen met AWBZ-ervaring. Dat kan door cliënten in een gesprek te vragen een oordeel te geven over de concrete effecten van de afspraken voor de eigen situatie van de betrokkene. Dit betekent niet alleen dat bij de pilots lokale platforms hun oordeel moeten geven over de door partijen gemaakte afspraken. Cliëntenorganisaties hebben toegezegd om complexe situaties aan te dragen die als casus kunnen dienen.

De pilots huishoudelijke verzorging zullen overigens worden uitgevoerd in de gemeenten Doetinchem, Enschede, Noord + Midden Limburg, Bergen, Groningen, Alkmaar, Utrecht en Goes.

Lees meer


zoeken in 118 websites