SenterNovem neemt aantal subsidieregelingen over

18-07-2005

Vanaf 1 juli 2005 is SenterNovem verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal subsidiereglingen van het Minsiterie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). De regelingen hebben betrekking op wonen, milieu en zorg. Het doel van de regelingen is het bevorderen van de kwaliteit en de betaalbaarheid van het wonen.

Het Ministerie van VROM wil een duidelijke scheiding maken tussen beleid en uitvoering. Het departement moet uiteindelijk een kern-(beleids)departement worden. Daarom neemt SenterNovum uitvoerende of uitvoeringsondersteunende activiteiten van VROM op zich.

SenterNovum zal onder andere de volgende regelingen op zich nemen:

Voor meer informatie over deze en de andere regelingen, kijk op www.senternovem.nl/ubr


zoeken in 118 websites