Limburg investeert in vitale kernen en buurten

25-08-2005

Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg hebben zeven gemeenten onder voorwaarden subsidie toegezegd voor projecten die aansluiten bij het beleidsthema 'Vitale kernen en buurten'. In totaal is € 28,4 miljoen voor de projecten gereserveerd.
Een deel van de projecten is gericht op senioren en zorgbehoevenden.

De gemeenten moeten de middelen, afkomstig uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing, besteden aan fysieke veranderingen aan de bestaande bebouwde omgeving. Het gaat dan bijvoorbeeld om het realiseren van senioren- en zorgwoningen, het opknappen van bestaande woonwijken, het realiseren van sociaal maatschappelijke voorzieningen en het verbeteren van de kwaliteit en duurzaamheid van de leefomgeving.

Lees meer.


zoeken in 118 websites