Bestuurlijk overleg VNG-VWS over Wmo

29-08-2005

In een bestuurlijk overleg op 24 augustus 2005 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gesproken met staatssecretaris Ross over vijf 'pijnpunten Wmo'.

De vijf punten zijn: het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers, cliëntondersteuning van GGZ-cliënten, het schrappen van enkele grondslagen uit het Besluit Zorgaanspraken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), financiële zaken als de invoeringskosten Wmo, de eigenbijdrageregeling en subsidieregelingen en het ontbreken van klantgegevens voor gemeenten.

Ross heeft duidelijk gemaakt dat de invoeringskosten in 2005 aan de gemeenten worden overgemaakt. De andere punten worden verder uitgewerkt.

Lees de pijnpuntenbrief


zoeken in 118 websites