VNG: open brief Wmo aan Tweede Kamer

01-09-2005

In een Open Brief aan de leden van de Tweede Kamer doet de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de oproep om de Wmo niet dicht te timmeren met allerlei verplichtingen. De VNG wil voorkomen dat de nieuwe wet een pseudo-AWBZ wordt, die bij voorbaat vernieuwende initiatieven onmogelijk maakt.

Dit najaar behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel over de maatschappelijke ondersteuning. De Kamer heeft nogal wat aarzelingen bij deze wet, die gemeenten nieuwe taken geeft om ondersteuning voor hun burgers te realiseren. Volgens de VNG bestaat het gevaar dat de Kamer de wet dicht regelt met allerlei verplichtingen. Gemeenten vrezen dat dit een goede uitvoering van de wet zal belemmeren.

De VNG roept de kamerleden op om te vertrouwen op het lokale democratische proces rondom de Wmo. Gemeenten kunnen uit de voeten met het wetsvoorstel, dat de lokale overheden ruime verantwoordelijkheden biedt om hun burgers ondersteuning op maat aan te bieden. Wel doet de VNG enkele concrete verbetervoorstellen voor het wetsvoorstel.

Lees meer.


zoeken in 118 websites