Nieuwe Wmo-handreiking

03-10-2005

De handreiking 'Inkoop een aanbesteding' is beschikbaar in de gereedschapskist voor de invoering van de Wmo. De handreiking biedt handvatten bij het opzetten van een systematisch, kwaliteitsbewust en financieel beheersbaar inkoopregime. Tevens wordt ingegaan op subsidiëring.

De handreiking richt zich op de inkoop en aanbesteding in de Wmo: van huishoudelijke verzorging, hulpmiddelen, collectief vervoer, welzijnsdiensten, indicatieadvisering etc. De handreiking is geschreven voor gemeenten. Ook voor aanbieders van wonen, welzijn en zorg is het belangrijk voldoende kennis van aanbesteden te hebben.

Het Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft in 2004 tijdens de Project!mpulsbijeenkomsten aandacht besteed aan de mogelijke consequenties voor aanbieders als gemeenten besluiten tot openbare of europese aanbesteding. Lees meer.

Ook veel brancheorganisaties besteden aandacht aan het onderwerp aanbesteden.

Lees Handreiking Inkoop en aanbesteding


zoeken in 118 websites