Mogelijk PGB en zorgplicht in Wmo

17-10-2005

De regering overweegt in de Wmo voor drie jaar een zorgplicht op te nemen alsmede het persoonsgebonden budget (pgb) wettelijk te verankeren. Deze punten zijn te vinden in een brief die de Staatssecretaris op 11 oktober zond aan de Tweede Kamer.

In de brief staat dat de regering overweegt de Kamer een tweede nota van wijziging te doen toekomen. Het gaat in deze nota van wijziging onder meer om de volgende punten:

Eén van de bijlagen bij de brief bevat de antwoorden van de regering op de schriftelijke Kamervragen. In deze bijlage staat het als volgt: 'De regering overweegt op een aantal punten met een tweede nota van wijziging te komen. De regering denkt daarbij aan wettelijke verankering van de zorgplicht (dus niet bij amvb) en het wettelijke verankeren van de keuzemogelijkheid voor een pgb door de cliënt. Tevens overweegt de regering de tijdelijkheid van de zorgplicht te koppelen aan het moment van de eerste evaluatie van de wet (drie jaar na inwerkingtreding van de wet). Verder overweegt de regering de gemeenten de verplichting op te leggen om in het Wmo-plan aan te geven of en hoe zij zich vergewist hebben van de ondersteunings-mogelijkheden van specifieke kleine doelgroepen.'

Overigens is een plenaire behandeling van het voorstel Wmo in de Tweede Kamer nog niet gepland.

Lees meer:

Brief VWS met bijlagen. Bijlagen bij de brief van 11 oktober zijn: 1. Nota voor wijziging voor het voorstel van de Wmo met wijzigingen in de Wet kinderopvang in verband met de Wet maatschappelijke ondersteuning en 2. Nota naar aanleiding van het verslag van de schriftelijke ronde ter voorbereiding op de plenaire behandeling van het voorstel van Wet maatschappelijke ondersteuning (de antwoorden op de Kamervragen).


zoeken in 118 websites