WTZi aangenomen door Eerste Kamer

20-10-2005

De Wet Toelating Zorginstellingen is op dinsdag 18 oktober door de Eerste Kamer aangenomen. De WTZi zal naar verwachting per 1 januari 2006 in werking treden.

De wet is bedoeld om de overgang van aanbodsturing naar vraagsturing te faciliteren. Daarmee krijgen zorgorganisaties meer ruimte en verantwoordelijkheid om zelf invulling te geven aan hun eigen aanbod, inclusief de investeringsbeslissingen met betrekking tot gebouwen. Tegelijk zullen zorgorganisaties ook meer risico’s moeten dragen.

De WTZi vervangt de Wet ZiekenhuisVoorzieningen (WZV) en de toelatingsbepalingen in de Ziekenfondswet en de AWBZ. In plaats van een systeem van aanbodsturing via het plannen en bouwen van zorgvoorzieningen, gaat de overheid sturen via de toelating van zorgorganisaties. Voor een toelating dient de zorgorganisatie te voldoen aan eisen met betrekking tot toezicht, bedrijfsvoering en verantwoording.

De WTZi is een proceswet. De inhoud en concrete maatregelen zijn niet te vinden in de wettekst zelf, maar in van de wet afgeleide regelgeving, de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en beleidsregels. Er zijn onder andere AMvB’s over bouw, winstoogmerk en transparantie.

Lees ook:

Lees nieuwsbericht VWS 18-10-2005


zoeken in 118 websites