Rapportage Wmo-pilots huishoudelijke verzorging

24-10-2005

De externe rapportages van de pilots huishoudelijke verzorging (HV) zijn op 21 oktober naar de Tweede Kamer verzonden.

Alle gemeenten uit de pilots voldoen aan de papieren toetsing. Twee gemeenten voldoen niet aan de norm van de cliëntentoetsing. De eindrapportage geeft aan dat hiermee de vraag of overheveling zorgvuldig kan plaatsvinden nog niet met een eenduidig ja of nee is te beantwoorden. Reden hiervoor is dat een deel van de gemeentelijke plannen voldoende uitwerking mist.

Nuancering

'Research voor beleid' plaatst een aantal nuanceringen bij de pilots en de conclusies, waaronder:

Reactie VWS

VWS interpreteert de eindrapportage positief. In een persbericht laat VWS weten mogelijkheden te zien voor het onder voorwaarden overhevelen van de huishoudelijke verzorging van de AWBZ naar de Wmo.

Lees:


zoeken in 118 websites