Bouwstenen voor regeling zorginfrastructuur

02-11-2005

Arcares, brancheorganisatie voor verpleging, verzorging en zorg thuis heeft op 1 november jl. voorstellen voor een nieuwe regeling voor de zorginfrastructuur aan staatssecretaris Ross toegestuurd. Deze voorstellen geven aan welke randvoorwaarden nodig zijn om ouderen in een beschermde woonomgeving met beschikbaarheid en nabijheid van zorg thuis te kunnen laten wonen.

Steeds meer ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ondanks hun toenemende zorgbehoefte. Om hieraan te kunnen blijven voldoen, is een structurele regeling voor de zorginfrastructuur noodzakelijk. Dan kunnen zorgorganisaties hun verouderde vastgoed verantwoord gaan vervangen. Hierdoor kunnen ouderen behalve nu, ook in de toekomst rekenen op (sociale) voorzieningen die bijdragen aan hun kwaliteit van leven. Het Bouwcollege toont zich bereid om in een projectstructuur de transformatie van verzorgingshuizen volop te steunen.

Elementen zorginfrastructuur

De zorginfrastructuur bestaat uit ondersteunende (sociale) voorzieningen gericht op ouderen met een zorgvraag. Het gaat hierbij zowel om bouwkundige voorzieningen zoals zorgruimten (o.a. zorgpost, ontmoetingsruimte, inlooppunt) als technische en personele voorzieningen voor de 24-uurs beschikbaarheid van zorg. Ook de zorgcoördinatie is een belangrijk element binnen de zorginfrastructuur. Ouderen kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van ouderenadviseurs en casemanagers die hen van advies dienen bij uiteenlopende (zorg)vraagstukken.

Bron: Persbericht Arcares 2 november 2005


zoeken in 118 websites