Ross: plan van aanpak scheiden wonen-zorg

09-11-2005

In de beantwoording van vragen over de begroting van VWS op 8 november jl. heeft staatssecretaris Ross aangekondigd dat zij in het voorjaar van 2006 een plan van aanpak over scheiden van wonen en zorg naar de Tweede Kamer zal zenden.

Deze toezegging is te vinden in het antwoord op vragen van onder andere mw. Vietsch (CDA) en mw. Van Miltenburg (VVD) naar de vorderingen op het terrein van scheiden van wonen en zorg, mede in relatie tot het recente rapport van het College Bouw.

De staatssecretaris gaat in haar antwoord ook in op een vereiste goede regeling voor zorginfrastructuur bij scheiden van wonen en zorg. Zij meldt dat het CTG momenteel een nieuwe beleidsregel voor zorginfrastructuur ontwerpt die naar verwachting per 1 januari 2006 in werking zal treden. Deze voorziet niet alleen in financiering van de kapitaalslasten van de zorginfrastructuur, maar ook van de overige huisvestingslasten. Arcares zond onlangs haar voorstellen voor deze nieuwe regeling aan staatssecretaris Ross (zie nieuwsbericht 02-11-2005).

Lees kamerstuk Schriftelijke beantwoording van vragen tijdens het wetgevingsoverleg op 31 oktober 2005 over de begroting van VWS voor 2006 (zie pagina 6; pdf, 89 kb)


zoeken in 118 websites