Advies Bouwcollege scheiden wonen-zorg

29-11-2005

Scheiden van wonen en zorg is vooral een attitudekwestie. Dit schrijft het Bouwcollege in een advies op 21 november aan de staatssecretaris van VWS over het bevorderen van scheiden van wonen en zorg. Wijziging van wet- en regelgeving is volgens het Bouwcollege vooralsnog niet nodig.

Plan van aanpak scheiden wonen-zorg

De staatssecretaris heeft toegezegd in het voorjaar van 2006 de Tweede Kamer een plan van aanpak voor scheiden van wonen en zorg te sturen. Op 4 november jl. heeft VWS het Bouwcollege advies gevraagd over prikkels die scheiden van wonen en zorg bevorderen.
Ook Aedes en Arcares leveren input aan VWS voor dit plan van aanpak.

Advies Bouwcollege

Het Bouwcollege adviseert om eerst in te zetten op scheiden van wonen en zorg voor de zorgvragers die nog niet in AWBZ-voorzieningen verblijven. Indien de huidige AWBZ-capaciteit moet worden omgezet in scheiden van wonen en zorg, betekent dat een toename van het aantal woningen met minstens 230.000. Dat is een heel zware opgave gezien het huidige woningtekort en het aantal jaarlijks gebouwde woningen.

Voorbeelden van maatregelen die het Bouwcollege op korte termijn voorstelt zijn:

Lees meer.


zoeken in 118 websites